HOME MESSAGES
Ik wens jullie allen te voeden met Mijn Woord

27 November 1996
Vooravond van de 11e verjaardag van 'Het Ware Leven in God'Door Uw Woord, mijn God,
maakte U mij aan het zingen,
voor mij en al mijn broeders en zusters,
dit nieuwe lied van Liefde;

Mijn beenderen kwijnden weg,
en mijn hart was verdord
en was een land van droogte geworden;
ondergang had mij bekropen
in mijn totale onwetendheid;
ik was leeg en hongerig, en ik schoot tekort;
ik was gevuld met alles
behalve Goedheid;

Wonder van Liefde,
U kwam in mijn nacht, U kwam
naar degene die had opgehouden te zijn,
om mij te vullen met de Adem van Uw Mond,
en mij tot Zijn te brengen;

En nu kan ik zeggen :
ik ben opgeheven naar de Hoven
van mijn Vader,
en mijn vlees bloeide opnieuw, en mijn hart
ademde en verlangt heel de dag
naar mijn driewerf Heilige God;

God, mijn Verlosser, U weet
dat ik niet waardig ben om
in Uw Heilige Hoven te wandelen,
maar ik bemin Uw Huis, ik bemin
het Huis waar U leeft;
ik ben niet waardig rond Uw Troon
te wandelen en mijn blikken
te verzadigen aan Uw gelijkenis;

Heer, laat Uw schepping genieten van
Uw Rijkdommen; geef hun rivieren te drinken,
geef hun overvloedig Manna te eten;
bij U, mijn Heer, is
de Bron van het Leven, bij U,
mijn Heer, is de Boom des Levens, kom dus,
kom in onze duisternis,
kom door Uw Licht,
opdat wij Uw Licht zien;

Heer, mijn God, verhoor mij en sta mij bij,
kom en vernieuw Uw schepping,
opdat niets ons ooit weer
kan doen wankelen !

Ere zij God, de God der Heerlijkheid,
ik geef U mijn leven.
Amen


vrede zij met je; je verzoeken hebben Mij bereikt... 1

kan het stof iets doen uit zichzelf ? 2 zie je ?

En toch hebt U mijn verzoek gehoord.
U moet mijn hart, dat naar U verlangt,
hebben gehoord en gevoeld.


Mijn verrukking en Mijn kind, wees sterk tegen alle boze krachten, blijf in Mijn gunst en zorg voor Mijn Belangen; wees Mijn Echo... laat aan de wereld Mijn Heiligheid zien, toon de Rijkdommen van Mijn Heilig Hart aan elke natie; 3

heb je niet gemerkt dat Ik Mijn orders heb gegeven aan de hemelen boven om de deuren van de hemel te openen, en Stromen, samen met Manna, neer te laten regenen ? Ik wens jullie allen te voeden met Mijn Woord;


Vassula, de eenvoudigen van hart vinden Mij en bezitten Mij, maar er zijn duizenden daarbuiten in de woestijn, die naakt zijn en uitgehongerd, en hoewel ze zichzelf bedekt zien met rijke gewaden, zijn ze in werkelijkheid naakt, uitgehongerd en meelijwekkend om naar te kijken; hoewel ze uitgehongerd zijn door gebrek aan Mijn Woord, geloven ze dat ze zich te goed doen;

er is geen tijd te verliezen, Mijn kind; daarom zend Ik jou in Mijn Naam om hen te zeggen dat de Heer een gastmaal voor hen heeft bereid...

1 Er was stilte en ik vroeg mij af, gedurende een kort moment, of Hij was weggegaan.
2 Hij wilde mij alleen maar bewijzen dat ik Hem alleen door de genade van de Heilige Geest kan horen.
3 Hiermee bedoelt Christus: aan iedereen, niet alleen aan de Katholieken, maar aan allen.

previous index next