HOME MESSAGES
Ik zal de ongevormden hervormen

23 September 1996Heer,
ik dank U
omdat U mij hebt laten zien
wie Uw Glorie zo onwaardig is.

U hebt gesproken, Heer,
maar de wereld luistert niet.
Ofschoon U Uw Glorie
overal toont,
weigert de wereld te zien en te geloven.

Hoelang moeten we nog strijden ?
Uw Tekenen zijn ons niet onthouden,
maar de wereld is vastbesloten
haar ziel te vernietigen.


Ik heb inderdaad Mijn Mond geopend en gesproken, oordeel zelf, maar vandaag heeft de wereld geen gedachte over voor haar Maker, geen hart voor haar Schepper... maar het gebrek aan trouw van de wereld zal Mijn Trouw niet tenietdoen; door de Kracht van Mijn Geest zal Ik de ongevormden hervormen; waarom, alles wat gedaan is in Mijn driewerf Heilige Geest, zal worden gedaan om Ons te verheerlijken; Ik zal doorgaan Mijn Genaden over jullie uit te storten, om de wijzen en de geleerden van jullie tijden in verwarring te brengen;

niemand was in staat Mijn Heilige Geest naar waarde te schatten en ten volle te begrijpen; Mijn Heilige Geest werkt op verschillende wijzen, altijd voor een goed doel; weest dus verlangend te zegenen in de Naam van Mijn Heilige Geest; laat je geweten worden gegrepen in volle eenheid met Mijn Heilige Geest, opdat wat je doet een uitdrukking is van Mijn Heilige Geest; laat je geest worden overstroomd door Mijn Geest; daarvoor moet je sterven aan jezelf; hoe nederiger je wordt, des te gemakkelijker zal Mijn Geest Zijn weg in je vinden;

wij, ons ? ic
previous index next