HOME MESSAGES
Boodschap van Sint Paulus

4 September 1996Ik werd geïnspireerd om tot Sint Paulus te bidden, want gedurende dagen bleef hij in mijn gedachten, mijn aandacht trekkend om mij tot hem te richten. Het was alsof hij mij achtervolgde. Ik voelde hem mij zo nabij, als wanneer ik op het punt sta om van onze Heer Zijn woorden te ontvangen. Toen ik tot hem bad, ontving ik woorden van raad van Sint Paulus :

H.Paulus : vrede, mijn zuster in de Heer; waak over je groep en laat nooit na hen te bemoedigen... 1 laat jullie harten heilig zijn, laat jullie harten een Verrezen Christus verkondigen; hebt Christus altijd tot jullie thema;

God heeft jullie allen geroepen om deel te hebben aan Zijn Glorie; Hij schenkt Zijn gunsten aan de nederigen en de onschuldigen; weest bovenal zuiver, om in staat te zijn de Heer met een goed geweten in de ogen te kijken; de Geest van Genade rust op jullie, en ieder van jullie heeft een speciale genade ontvangen; deze speciale genaden zijn jullie gegeven voor het welzijn van de Kerk, om een Verrezen Christus te verkondigen, iets dat in jullie dagen voor onwaar wordt gehouden; jullie moeten deze uit onwaarheid opgebouwde barrière doorbreken, die gebouwd is zoals deskundige metselaars 2 een huis bouwen, deze vijanden van de Kerk zijn ook deskundig en geslepen in hun werk van vernieling;

vandaag doet God de zwakken en de armzaligen strijden, wat in de ogen van deze kwijnende wereld van Geloofsafval opzienbarend en groots is ! de Aanwezigheid van Zijn Heilige Geest zal veel kadavers doen opstaan, bekeren; de zedeloosheid van jullie dagen is de kroon op deze slechte wereld; maar jullie, mijn vrienden, die de Openbaring hebben ontvangen in een stralend licht, volhardt om Gods Glorie te verkondigen; verkondigt een Levende Christus en vreest geen vervolgingen, integendeel, verheugt u ! welke grotere gunst zou de Heer jullie kunnen aanbieden ?

deinst niet terug als de speer komt; hebben jullie zijn waarde niet begrepen ? verheugt je in plaats daarvan in Gods Tegenwoordigheid, verheugt je in de Tegenwoordigheid van Zijn Heilige Geest, en verlangt vurig Hem te prijzen, want het is in Hem dat jullie allen leven, het is in Hem dat jullie bewegen, ademen, het is in Hem dat jullie rusten, 3 en eens voor eeuwig zullen rusten... en jij, mijn zuster in de Heer, breng meer van je tijd door met de Heer, laat je enige zorg zijn: Zijn Kerk;

- ik, Sint Paulus, apostel van onze Heer Jezus Christus, zeg je: "Houd moed en blijf standvastig, blijf in de genade van God en verheug je in Zijn Tegenwoordigheid;

ik zegen je in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; weest één"...1 De gebedsgroep van Rhodos, Griekenland.
2 Dubbele betekenis.
3 Toespeling op Heb. 3, 7-19

previous index next