HOME MESSAGES
Ik ben ontbloeid in Zijn Redding

2 September 1996dochter, Ik Ben is met je; kom en bid, zeg :

"ach, mijn Heer, hoe ontzagwekkend bent U !
U drijft Uw vijanden als rook uiteen,
Heilig zij Uw driewerf Heilige Naam;
Uw Oprechtheid verheerlijkt U
in onze slechtheid;
Uw Trouw verheerlijkt U
in onze ontrouw;

laat alle harten U zoeken, Heer,
en Uw Naam aanroepen;
laat degene die U nooit heeft gezocht
U vinden,
opdat ook hij, in Uw Tegenwoordigheid,
zal zeggen :

'in God alleen is redding, gerechtigheid en sterkte;
in God alleen is mijn leven,
mijn vreugde en mijn vrede,
met wie kun je Hem vergelijken ?
met wie kun je Hem gelijkstellen ?
ik ben ontbloeid in Zijn Redding
en verheug mij nu in Zijn Grote Liefde,
Glorie zij de Allerhoogste,
Glorie zij mijn driewerf Heilige God;

Heer, er is geen ander dan U, en ik zal
Uw Reddende Gerechtigheid
verkondigen tot het einde'"

Amen


Kom, je Schepper zegt je : Ik ben met je; wees gezegend;

previous index next