HOME MESSAGES
Komt en vernedert jezelf en hebt berouw

4 Augustus 1996Komt, laten wij een weg openen
voor de Ruiter op de Wolken,
laat onze gebeden Zijn ladder zijn;

Daal nu neer, mijn Heer,
en wees met ons. Maranatha !


Ik geef je Mijn Vrede; hoor Mij: Mijn driewerf Heilige Geest, Gever van Leven en Troon voor de armen van geest, roept vandaag uit: "komt! komt jullie allen die Mij verlangt, en weest dorstig naar gerechtigheid! je kunt niet Mijn kind zijn tenzij je bent gevoed door Mijn rijkdommen! ach! zovelen van jullie zijn gebonden door de ketenen van wellust en duisternis! en toch kan Mijn Heilige Geest jullie vullen waar jullie tekortschieten, opdat Mijn Woord, in al Zijn glorie en soevereiniteit, in jullie kan wonen...

ieder die verkeerd heeft gedaan, kome! komt en vernedert jezelf en hebt berouw, opdat Mijn Ogen zich in jullie mogen verheugen; ieder die niet heilig leeft, kome! komt tot Mij en hebt berouw! Ik zal je een nieuw hart geven; ieder die nog gehecht is aan de wereld, roepe Mij aan en vrage Mij zijn ketenen los te maken! waarom houden jullie jezelf geketend aan deze wanordelijke, wereldse geneigdheden, die jullie ziel aantasten? jullie sieraad zou een innerlijke zuiverheid moeten zijn, jullie sieraad zou waarheidsgetrouwheid moeten zijn, zodat Mijn Heilige Geest niet voor jullie terugschrikt... wee jullie die de kracht om weerstand te bieden hebben verloren; 1 hebben jullie niet gehoord : "Die de Heer vrezen doen hun best Hem te behagen"; 2 als jullie dit niet wisten, komt dan, vernedert jezelf, volgt Mij en laat jullie liefde groeien in Mij, opdat jullie hart zich nooit meer afwende

ach... Vassula, Mijn kind, zeg tot Mij :

'Jezus Christus, U bent mijn Leven,
U bent mijn Rots,
U bent mijn Redding,
U bent mijn Boogschutter',

en Ik zal je antwoorden :

Mijn kind, je bent van Mij,
je bent Mijn zaad,
je bent Mijn vreugde,
je bent Mijn doel, waarop Ik
zegening op zegening richt,
met als enig oogmerk: je te redden...
kom, onthoud, Ik ben altijd met je !
Ik, Jezus Christus, zegen jullie allen !

1 Sirach of Eccl. 2, 14
1 Sirach of Eccl. 2, 16

previous index next