HOME MESSAGES
Ik heb je geroepen tot en leven van vrede

2 Augustus 1996Ik bemin U, Heer;
ik zal Uw Naam wederom danken,
want U bent mijn God,
mijn Vriend en mijn Alles;
ik dank U voor al Uw mysteries,
ik dank U voor het wonder van Uw Werken,
ik dank U voor Uw Reddingsplan;

Laten wij allen de daden
van onze Koning prijzen !


kom, Mijn Vassula, Ik geef je Mijn Vrede... ja, want Ik heb je geroepen tot een leven van vrede; Ik heb de mens geschapen om Mijn Heerlijkheid te weerspiegelen, want Ik heb hem gemaakt naar Mijn gelijkenis; Ik heb de mens geschapen om woorden van wijsheid en kennis te uiten, Ik heb hem geschapen om de gaven van Mijn Heilige Geest te verwerven; heb je niet gelezen : "Elke gave is voor jullie welzijn; opdat, evenals de genade is verspreid, ook tot Mijn glorie dankzegging moge overvloeien onder meer en meer mensen"; 1

O schepping, die Ik tot dwaasheid toe bemin! hoewel jullie de dood nabij zijn, Ik ben hier om jullie dag na dag te vernieuwen! weest dan nu in Mij geworteld en stroomt over van dankzegging; verlangt naar de dingen die van de hemel zijn, waar Ik ben en waar jullie thuishoren; laat jullie fundamenten geworteld zijn in liefde, hoop en geloof; onderhoudt Mijn Wet en de gezonde onderrichting die Ik jullie heb gegeven; jullie leven temidden van wolven, Mijn lammeren, maar Mijn Heilige Geest is met jullie om voor jullie te zorgen; weest niet bevreesd, ook Ik ben met jullie; blijft standvastig en onbevreesd; de Ogen van de Vader rusten op jullie... en Wij, in Onze Drie-Ene Heiligheid, zullen jullie behoeden tot het einde toe... weest één !


1 2 Kor. 4, 15

previous index next