HOME MESSAGES
Ik wens jullie ontrouw te genezen

15 juli 1996

Mijn God, sta mij toe te spreken
zoals de Wijsheid wenst dat wij spreken;

schenk mij, mijn Vader,
de leiding van de Wijsheid,
opdat ik minzaam de rijkdommen
van Uw Koninkrijk, zonder voorbehoud,
aan mijn broeders en zusters doorgeef.


1 Mijn dochter, het is je Vader Die spreekt, Jahweh is Mijn Naam; - daar je hart ernaar smacht woorden van wijsheid en begrip te spreken, Mijn Heiligheid en de rijkdommen van Mijn Koninkrijk te openbaren, zal Ik je deze gunst verlenen, opdat horden naties mogen luisteren naar Mijn Stem en Mij leren kennen, en begrijpen dat Ik Vader ben; ja, laat hen weten dat Ik hun Vader ben en dat jullie allen het werk van Mijn Liefde bent;

Mijn Jahweh is groot en moet
heel bijzonder worden geprezen, ja !

Laat mijn lippen wijsheid bezitten
om slechts woorden te uiten tot Zijn Glorie,
laat mijn hart slechts gezonde bedoelingen
hebben en mijn geest zoete conversatie opnemen,
opdat Uw Liefde, Vader, die zo verheven is als de hemel,
bekend worde aan alle onwetenden,
opdat ook zij zich zullen verheugen en
voor altijd en eeuwig zullen wandelen
in Uw Tegenwoordigheid !

leer dat Ik aan ieder van jullie, die zich tot Mij wendt met het enige verlangen Mij te behagen, met geheel Mijn Hart, ja, met geheel Mijn Hart Mijn gunsten zal verlenen...

Ik zal hun Mijn Beeld van Goedheid openbaren, opdat zij hun reis met Mij beŽindigen; heb je niet gemerkt hoe Ik Mijn Heilige Geest, Drager van Wijsheid, uit de heilige hemelen zend? wat voor jullie allen ontoegankelijk en onbereikbaar leek, 2 zal worden bewogen om tot jullie neer te dalen door Mijn Goede Wil; "verlos ons !" smeken sommigen van jullie, "kom en sterk ons, Vader!" hoor Ik als een uitroep van Mijn schepping; "zend ons onmiddellijk Uw Heilige Geest van boven !" roepen anderen in hun dorst, of "sta op ! red ons !" Op deze uitroepen heb Ik geantwoord : "Ik zal een geur van wierook 3 over Mijn schepping blazen; Ik zal Mijn parfum verspreiden als nooit tevoren in de geschiedenis";

heb je niet gelezen : 4 "Ik zal, als een zijtak uit een rivier, als een kanaal dat in een lusthof stroomt, Mijn hof drenken en Mijn bloembedden bevloeien; en zie, Mijn zijtak groeide aan tot een rivier, en Mijn rivier tot een zee; nu zal Ik discipline doen stralen en haar tot in de verte doen lichten; Ik zal onderrichting uitstorten als een profetie, als een erfenis voor alle toekomstige generaties"; en Mijn volk zal zeggen: "Kijk! kijk hoe onze Vader komt als de wolken! kijk hoe Hij Zijn Heilige Geest uitstort met een zegening"; 5 Ik wens jullie ontrouw te genezen, Ik wens jullie geloofsafval te genezen en jullie allen een zuiver hart te geven, opdat jullie Mij niet met schaamte uit de weg hoeven te gaan; velen van jullie zullen verbijsterd, onthutst en versteld staan, anderen zullen twijfels koesteren in hun hart, en weer anderen zullen hun gezicht verharden, hard als steen, bij de machtige Tegenwoordigheid van Mijn Geest; en toch vervul Ik slechts de Belofte van Mijn Zoon...

en als mensen je zullen vragen : "wie zijn dit, vliegend als een wolk, als duiven naar hun til ?" 6 antwoord dan en zeg : "dit zijn de zonen en dochters die hun vrijheid vonden in de Geest; zij zijn degenen die tot hun Vader uitriepen : 'mijn Vader', en die Mijn Heiligdom weer gaan sieren; zij zullen zich nu voeden met de weelde van Mijn Heilige Geest; zij zijn de mensen die de Vader heeft gezegend; ja ! de Heilige Geest, de Gever van Leven, zal hun glorie zijn, en ze zullen doorgaan te worden gevoed met de rijkdommen van Zijn Heilige Geest"... dit is het wat je aan Mijn volk zult vertellen...

kom;
1De Vader spreekt:
2 God spreekt over de Heilige Geest
3 God spreekt over Zijn Heilige Geest
4 Ecc. 24, 30-33)
5 Lees Numeri 6, 22-27, ook speciale genaden en mystieke gunsten ontvangend tijdens het rusten in Zijn Geest.
6 Jesaja 60, 8

previous index next