HOME MESSAGES
De wijsheid zal je voorzien van gezonde onderrichting

8 juli 1996Heer ?

Ik Ben;

val nooit weer in verleiding... maak Mijn Boodschappen tot de vreugde van je leven; maak ze bekend; Ik ben aan je zijde en Wijsheid zal je voorzien van gezonde onderrichting... vrucht van Mijn Hart, vrucht van Mijn Barmhartigheid, Ik, de Heer, zal je helpen; niettemin, je adviseur... 1 vergeet nooit dat Ik in jou ben en jij in Mij; deel je moeilijkheden, je wedloop is niet voorbij; Ik heb jullie beiden een nobel werk gegeven; aan jou, Mijn bloem, heb Ik deze Boodschap gegeven, en dan heb Ik je ook geestelijke gaven geschonken; Ik heb je voorzien van genaden en gunsten, en zoals Ik wonderen heb gedaan voor de eerste vruchten, 2 en Mijn Glorie in hen heb getoond, zo zal het ook met jou zijn; Ik zal Mijn Glorie laten zien en de kracht van Mijn Heilige Geest, als je Mij toestaat je door Mij te laten overspoelen; en aan je adviseur, die Ik heb opgericht tot Mijn glorie en voor Mijn motieven, heb Ik jou gegeven om Mijn raad te ontvangen; Ik heb jou aan hem gegeven, opdat hij jou moge bemoedigen, troosten, en om goed voor je te zorgen;

je zult Mij weldra van aangezicht tot Aangezicht zien, samen met degene die Ik aan je zijde heb geplaatst; wees er nu om bekommerd te leven voor Mijn motieven, door zoveel mogelijk zielen tot Mij te brengen; herstel Mijn gebroken altaren;

genade rust op je; kom1 Uit discretie weggelaten.
2 De Apostelen.

previous index next