HOME MESSAGES
Ik heb niet tevergeefs in jou gezwoegd

28 November 1995
Verjaardag van tien jaar
'Het Ware Leven in God'vrede zij met je; Mijn Vassula, ach, laat Mij weten, laat Mij weten of je gelukkig bent omdat je op deze manier al deze jaren bij Mij bent geweest ? louter schepsel van vlees, maar met een hart, ben je gelukkig ?

Kroon-van-mijn-Vreugde,
hoe zou ik niet gelukkig kunnen zijn ?
Ik ben weggevoerd tot in de wolken
door Uw Adem om voort te gaan
op de vleugels van de wind,
om een deel te worden van de winden, 1
dus hoe kan ik niet gelukkig zijn !


en jij bent een deel van Mij geworden, 2 en Ik een deel van jou; en jij hebt je woning in Mij gemaakt, zoals Ik Mijn woning in jou heb gemaakt, je ziel omvormend in een Eden, opdat Ik zal worden verheerlijkt; verhaast je stap en ga voorwaarts op de vleugels van de wind, want je hebt een speciale plaats in Mijn Heilig Hart;

Feest-van-mijn-eigen-hart !
Balsem-voor-mijn-ogen !
Driewerf Heilig Licht !
Mijn ziel verheugt zich,
want U hebt de 'Onbewoonde' gered;
gezegend zij Uw Driewerf Heilige Naam.


als Ik inderdaad het 'Feest-van-je-eigen-hart' ben, vier dan jaarlijks de datum van vandaag, waarop Ik jou en zovele anderen ertoe heb gebracht in Mijn Hart te komen en de ontelbare schatten te ontdekken die Ik voor jullie tijden heb bewaard; houd deze grote dag in gedachten; wees aan Mijn zijde zoals je nu de afgelopen jaren bent geweest: verlaat NOOIT Mijn zijde, wandel met Mij zoals je al deze jaren hebt gedaan; zie je hoe Ik je heb onderricht ? zie je wat Ik tot stand heb gebracht ? zie je Mijn Wijsheid ? door jou aan te nemen heb Ik zoveel anderen aangenomen; Mijn pad is recht, Mijn Wegen om jou te naderen zijn verrukkelijk... je Koning is volmaakt en mooi;

"doe Mijn Kerk herleven, verfraai Mijn Kerk, verenig Mijn Kerk", was Mijn Bevel aan jou; en alles wat Ik van je vroeg, om met jou tot Mijn glorie te kunnen werken, was om van jouw kant in te stemmen om Mijn Wil te doen; en zo heb je Mijn vriendschap gewonnen;

Mijn Kerk vindt er nu baat bij, met zoveel zielen die tot Mij zijn teruggekeerd... en nu heeft hun lof voor Mij zich verenigd met de lof van Mijn engelen in de hemel; en door jouw mond heb Ik gesproken, door te geven wat Mijn Hart het meest verlangt voor Eenheid; je hebt niet tevergeefs gezwoegd; Ik had je gevraagd Mijn Woorden en Mijn verlangen door te geven: de eenmaking van de datum van Pasen, en dat heb je gedaan; zie je ? Mij te hebben erkend, Mijn kind, was inderdaad de volmaakte deugd en het licht van je ziel; dochter uit Egypte, Ik hield voortdurend de wacht over je, het schemerlicht dat Ik in je ziel verlangde, werd je gegeven door Mijn Driewerf Heilige Geest om Mijn volledige doel te bereiken;

Mijn woorden : "vervuld zul je zijn met velen", waren een raadsel voor je, en toen heb Ik je doen begrijpen wat ze betekenden : "als je vervuld zult zijn van Mijn Driewerf Heilige Geest en Gever van het Leven, zul je door de kracht van Mijn Geest velen bekeren en tot berouw brengen";

Ik heb je grond bewerkt met Mijn Eigen Hand, en de rotsen verbrijzeld om Mijn weg in jou te effenen; daarna heb Ik Mijn Eigen hemelse Zaden in je gezaaid; om Mijn Naam te eren beloofde Ik plechtig elke indringer, die Mijn weg zou kruisen in Mijn nieuwe tuin, neer te slaan; dag en nacht schepte Ik er behagen in over je te waken; vandaag kan Ik zeggen, Vassula: Ik heb niet vergeefs in jou gezwoegd; Mijn Geest heeft je verlost, opdat je een gepaste plaats voor Mij zou zijn om in te leven

mogen Mijn zonen en dochters Mij naderen, en Ik zal ze verlossen om zich ook aan te sluiten bij de Mij getrouwen ic1 "U gebruikt de winden als boodschappers" (Ps. 104, 4)
2 Toespeling op Joh. 15

previous index next