HOME MESSAGES
Ik heb jullie door de Geest gezalfde Boodschappen gegeven


23 November 1990


Vrede zij met je. Dochter, wil je vooruitgang maken ?

Ja Heer, dat wil ik.

Dan, Mijn kind, zal Ik je daarbij helpen. Dat is ook Mijn verlangen. Val niet in slaap, wees op je hoede voor de gevaren die je omringen. Bloem, zelfs als Mijn vijanden aan je trekken en je bloemblaadjes afrukken, Ik zal ze altijd weer vervangen. Als ze je verfrommeld achterlaten, wees niet bang, Ik zal vanuit de Hemel Mijn Dauw uitgieten en je doen opleven. Mooi moet je eruitzien en mooi zal Ik je maken en bewaren. Je bent Mijn boodschapster en je hebt niets van de mensen te vrezen. Als ze je beschuldigen omdat je Mij Vader noemt, komt dat omdat ze niet begrepen hebben dat de Geest van Liefde, die jij ontvangen hebt en die spreekt door jou, je vrede brengt en liefde om uit te roepen "Abba"! Mijn Geest is met jou verenigd, Mijn kind. Ik heb jullie door de Geest gezalfde Boodschappen gegeven voor jullie tijdperk, om jullie te doen herleven. Elk woord dat Ik gegeven heb is Geest en Leven. De schapen die Mij toebehoren herkennen Mijn Stem al van verre. Weldra zal Ik Mijn Licht overal heenzenden, van de ene horizon tot de andere. Ja, Ik zal discipline doen uitstralen.

Ontvang Mijn Vrede. Dit is Mijn Zegening. Bemin Mij zoals Ik jou bemin, en herinner je dat Ik je Koning ben. Schenk dus je Koning die liefde die Hij verdient! Wees gezegend. Ik Ben.
previous index next