HOME MESSAGES
De duivel haat je


30 Oktober 1990


Vassula, nietig klein schepsel, weet je hoeveel doornen je uit Mijn hart getrokken hebt ?

Nee, Heer.

Genoeg om Mij rust te verschaffen, genoeg om Mij te laten uitrusten, Mijn kind. Het doel van jouw schepping was ook om Mij rust te geven. Ik heb je geschapen, en zelfs al ben je stof en as, Ik vind in jou een diepe rust. Aanvaard Mij, neem Mijn Kruis op je, wees Mij nu dankbaar.

Kind, kijk naar Mijn lippen en luister aandachtig naar Mij. Geloof, heb geloof in Mij en vertrouw Mij. Ik ken je onuitsprekelijke zwakheid en Ik weet dat je zonder Mij zelfs je vinger niet kunt opheffen. Dat is de reden waarom Ik je heb uitgekozen. Ik heb zwakte gekozen om aan de wereld Mijn Macht te laten zien. Ik heb een reden waarom Ik jou in jouw toestand gekozen heb. Vertrouw Mij en haal je sterkte uit Mij.

Ik zal je eraan herinneren hoezeer de duivel je haat. Vandaag heb je zijn klauwen gevoeld. Ja, als Ik hem had laten begaan zou hij je in stukken gescheurd hebben, maar je staat onder Mijn Goddelijke bescherming. Hij besteedt elke afzonderlijke minuut aan jou en al Mijn andere uitverkoren zielen. Ik zeg je, vanwege je nietigheid en je armzaligheid, nietig schepsel van Mij, ru´neer je Satans plannen, je doet steek voor steek zijn stiksels teniet. Hij heeft je worm genoemd toen hij besefte dat jij door Mij was uitverkoren. Ja, wees als een worm en vreet zijn plannen stuk en verwoest ze. Begrijp je? Ik kan voor Mijn Werken zelfs wormen gebruiken... Ja, verslind als een worm zijn plannen. Ik heb je toegestaan zijn haat te voelen. Hij haat je omdat de Vader Zelf je bemint, omdat je Mij bemint. Dat maakt hem onvoorstelbaar woedend.

Gelukkig de mens die zijn geloof in Mij niet verliest. Verblijd Mijn Ziel en vervul Mij met vreugde door niets te blijven.

previous index next