HOME MESSAGES
Liefkoos Mij met eenvoudige woorden


24 September 1990


Vrede zij met je. Vassula, Ik zal je nooit in de steek laten. Verdiep je gebeden tot Mij, dat verheugt Mijn Hart. Zeg :

Jezus, U die mij gered hebt,
wees gezegend.
Jezus, U die mij gevoed hebt,
wees gezegend.
Jezus, ik bemin U.
Leer mij U steeds meer te beminnen.
Amen


Liefkoos Mij met eenvoudige woorden, die echter uit je hart komen. Ach, Mijn beminde, zegen Mij zonder ophouden. Rust in Mijn Hart en troost Mij zoals Ik jou troost. Dat is wat Ik nu nodig heb.

previous index next