HOME MESSAGES
Er is een scheiding in Mijn Kerk, zoals tussen Kan en Abel


21 September 1990


Mijn beminde Jahweh,
maak ons weer goddelijk.
Vernieuw ons.
Vorm ons naar Uw goddelijk beeld,
de Heilige Gelijkenis
die wij verloren hebben.


Mijn Vassula, Ik zal je smeekbeden verhoren, en zoals Ik Mijn Zegeningen op jou heb doen neerregenen, zal Ik ook deze aarde in prachtige gewaden hullen, haar bekleden met glorievolle volmaaktheid. Ik zal haar volkeren ertoe brengen op hun aangezicht ter aarde te vallen om Mij te aanbidden. Maar eerst moet Ik Mijn Zuiverend Vuur op deze generatie doen neerkomen. Ik moet neerdalen om de vossen uit hun holen te trekken, die een woestenij maken van elke nieuwe wijngaard. Ik heb jullie dit gezegd voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt jullie zullen geloven. Als bij een opwekking uit de doden zal Ik het verteerde lichaam van deze aarde als een heerlijk lichaam doen verrijzen, en jullie, van priesters tot leken, omvormen tot een goddelijk volk.

Vandaag ontbreekt het jullie generatie aan geloof. Ze weigert in Mij te geloven, en met elke dag die voorbijgaat worden er meer van Mijn herders gegrepen door de wereld en de verlokkingen van de rijkdom. Ze apen de Wijsheid na, en als er een Genade tot hen komt, aan hun voeten, weigeren ze die Genade. Ze willen geen Genade ontvangen in ruil voor deugd.


Er is in Mijn Kerk een scheiding zoals tussen Kan en Abel. Zij waren broers en toch verdeeld. Ze waren van n bloed en toch zo verschillend. Abel was bekwaam, Kan was onbekwaam. De een was oprecht, de ander niet. De een was welwillend en innemend, de ander kwaadwillig en Mij onwelgevallig. En vandaag lijden de Abels die dienstdoen in Mijn Kerk. Ze lijden omdat ze zien hoe hun eigen broeders Mij verraden. Dat is de plaag die zwaar op Mijn herders drukt en die de broederschap doet breken en verdeelt. Gelukkig de mens die Mijn Geboden onderhoudt, want hij zal Mijn verzoenende Liefde ervaren. Gelukkig de vredestichters wanneer ze werken aan de vrede, zij zullen Mijn zonen genoemd worden. De Liefde zal weldra bij jullie zijn. Daarom moet er in Mijn Abels standvastigheid zijn. Ze moeten Mijn Geboden onderhouden en hun geloof in Mij bewaren.

Mijn Vassula, Ik zal je de rest later geven. 1 Wees volhardend in je gebeden en wees dankbaar. Verblijd de Vader die in de Hemelen is, wees niet bevreesd. Ik ben met je. De Ogen van de Liefde rusten op je. Jezus is Mijn Naam.

Alleluia !


1 De rest van een bepaalde passage uit de Bijbel die Hij mij wilde leren.

previous index next