HOME MESSAGES
Wees niet ongeduldig in het gebed

31 Juli 1990
Klooster van Nectario


Mijn Heer, doe mij herleven zoals Uw Woord verzekert.
Neem deze geest van lusteloosheid van mij weg, die op mij drukt.
Hoelang nog zal ik onder deze geest gebukt gaan ?
Druppel mij een voortdurende geest van ijver in,
onttrek mij niet Uw Heilige Geest.


Vassula, ik wacht er alleen op je genadig te zijn, je op te richten en in Mijn Heilig Hart te plaatsen. Als je maar waakzaam zou zijn in het volgen van Mijn voorschriften, zou je geest constant trouw geweest zijn aan Mijn Geest. Je klaagt, je kreunt, en toch stroomt Mijn Heilig Hart over van Liefde en medelijden met je, ziel. Zet alles wat Ik je gegeven heb om in daden !

Denk aan Mijn Tegenwoordigheid. Span je in! Houd afstand van alles wat niet van Mij is, houd je ogen op Mij gericht en op Mij alleen. Je bent een vat voor Mijn Woord, maar drijf niet af bij de eerste stroming! Ik heb je geroepen en Mij met je verloofd en je tot de Mijne gemaakt. Als je door stroomversnellingen moet gaan, Ik ben met je, of door orkanen, die zullen je niet ontwortelen. Als je door een nest adders moet lopen, je zult niet gebeten worden. Ik heb je pad gemakkelijk gemaakt. Ik zal je telkens optillen als je op doornen of distels stuit. Ik ken je zwakheid en je verbazingwekkende onvermogen. Dat is de reden waarom Mijn geduld met je zo groot is. Waag dus niet te zeggen : "Waar is Uw Geest?" Mijn Geest is altijd bij je, Mijn kind.

Luister, wees niet ongeduldig in het gebed. Zeg niet: "God zal wel rekening houden met mijn zwakheid, Hij is een en al Barmhartigheid", en dan doorgaan te zondigen. Open daarentegen je oren en luister gewillig naar alles wat Ik zeg, en Ik zal je Mijn Licht geven om zelfs scherpzinnige spreuken te begrijpen, want Ik ben met je om je te redden.

Maak mijn hart bereid, lieve Heer, om U voortdurend te prijzen. Ik ben omringd door verleidingen, die mij Uw Tegenwoordigheid doen vergeten.

Zie je nu ? Nu kom je weer tot bezinning. Je begint te beseffen in welke ellendige staat je ziel verkeert. Er is je een licht opgegaan. Verheug je, ziel ! Verheug je! Want als Ik je niet zou bijstaan, zou je helemaal niet staan. Pas van nu af aan goed op en laat je hart nooit meer de moed verliezen. Kom altijd tot Mij om hulp. Dit, Mijn Vassula, is niet je laatste val. Ik, de Heer, zal je telkens met nog groter medelijden en liefde oprichten wanneer je valt. Zegen Mij en bemin Mij.

Ik zegen U, Heer,
U die mij zo vaderlijk gekoesterd hebt.
Als mijn voeten afdwalen
van Uw rechte Pad,
kom mij dan snel te hulp.


Vertrouw op Mijn indrukwekkende Sterkte, vertrouw op Mijn Liefde. Kom vandaag meer dan eenmaal tot Mij. De Liefde is je nabij. Ik zegen je.

Later, dezelfde dag: Ik leverde commentaar op iets. Het klonk als opschepperij.

Dochter, denk na over Mijn Werk aan jou, doe niet alsof je het wel weet. De mens weet niet wat liefde is, tenzij Ik het hem doe weten. Zelfs een wijze kan haar niet ontdekken, ook al meent hij het te weten. Ik geef een bevel vanboven en Mijn Woord flitst naar de aarde. Ik zend Mijn Woord om dooi en warmte in ijzige harten te brengen. Verhef je geest en zoek Mijn Geest van Onderscheiding. Ik zal je, ondanks je fouten, bijstaan om het je mogelijk te maken de hele Boodschap te verkondigen, opdat ieder haar hoort.


previous index next