HOME MESSAGES
Vergiet je tranen niet om Mij

27 Juli 1990,
Rhodos


Verklaar mij, mijn Jezus,
hoe ik Uw Wet moet eerbiedigen en volgen,
en hoe ik Uw Geboden moet onderhouden.
Leid mij op het pad van Uw Geboden.
Ik wil graag mediteren over Uw voorschriften.
Vergeef mij mijn fouten en zonden.


Vrede zij met je. Nog voordat je een woord geuit had, heb Ik je al vergeven . 1 Als het niet was door Mijn Oneindige Barmhartigheid, beminde, dan zou je Mijn Gerechtigheid al op je hebben voelen neerkomen, want alles aan jou is slechtheid en ellende. Kom, sta Mij niet vanaf een afstand gade te slaan. Kom dichter bij Mij. Ik koester je als de pupillen van Mijn Ogen. Prijs Mij, Mijn beminde, prijs Mij, want Mijn Naam is Heilig.

Later :

Een van de monniken, die ik ontmoette, schreide toen ik hem uitlegde hoe Jezus lijdt.

Kom en leg je oor op Mijn Borst, Mijn zoon, en hoor Mijn Hartkloppingen. Elke Harteklop is een roep om een ziel, een smeekbede om een glimlach, om een gedachte. Vergiet je tranen niet om Mij, Mijn zoon, maar om je broeders en zusters die dood zijn en in staat van ontbinding. Niet om Mij, Mijn zoon, niet om Mij. Bid voor hen dat Mijn Vader hun de Geest van Begrip zendt. Hoe anders zouden ze bekeerd kunnen worden ?

Vassula, geef hun het gebed dat je Heilige Moeder je gegeven heeft, en Ik vraag hen dit gebed dagelijks te bidden. Kom, de Schriften worden vervuld. Ik, de Heer, bouw wierookaltaren op altaren die bestonden, maar die verlaten lagen omdat er niemand was om ze te bedienen of te ontsteken.


1 Jezus begreep mijn bedoelingen.

previous index next