HOME MESSAGES
Ik ben door Hem gezonden om de weg te bereiden voor Zijn Wederkomst

22 Juli 1990


Boodschap van onze Heilige Moeder :

De Vrede zij met jullie, beminde kinderen. Ik ben jullie Heilige Moeder, die tot jullie spreekt, en ik dank jullie reeds voor jullie komst hierheen om Ons te horen. Opent jullie hart en begrijpt elk Woord dat Wij tot jullie richten.

Jezus geeft jullie Zijn Liefde en Zijn Vrede. Hij leidt jullie tot het Heil, en ik ben door Hem gezonden om de weg te bereiden voor Zijn Wederkomst. Ik kom om opnieuw de weg voor Hem te openen. Weest niet verbaasd, kleinen, ik weet dat het moeilijk is om in deze wildernis te leven, maar ik kom naar jullie, in vele naties, om jullie voor te bereiden. Ik school jullie in de regels van rechtschapenheid om jullie vrij te maken. Vraagt aan de Heer jullie voetstappen te leiden op de weg van Zijn Geboden. Laat jullie liefde Hem troosten en verkwikken, weest Zijn balsem. Voelt je door Mij bemind, voelt je bemind door Mijn Zoon.

Vandaag roep ik de zieken en zeg tot hen: Mijn kind, wees niet moedeloos. Ik, je Heilige Moeder, bemin je. Maar bid tot de Heer, en Hij zal je genezen. Zuivert jullie hart van alle onzuiverheden door berouw, opent dan jullie hart voor God, en Hij zal jullie overstelpen met Zijn Liefde. Bidt zonder ophouden,

slaapt niet. Bidt met jullie hart en weest als rozen in de lentedagen, als een boeket dat aan de Allerhoogste wordt aangeboden. Laat jullie gebeden zijn als gemengde wierook die Zijn Troon bereikt. Laat Mij jullie herinneren aan wat de Allerhoogste verlangt: jullie hart. Offert Hem jullie hart en staat Hem toe jullie Gids te zijn op de weg die ik voor jullie voorbereid.

Mijn kinderen, de Liefde staat aan jullie deur. Prijst de Heer en bemint Hem. God is Liefde. Ik zegen jullie allen, ik zegen ook al diegenen die in een gevangenis opgesloten zijn. Naar hen zend ik overvloeiende vrede als een rivier in hun hart.

Vassula, wees geduldig. Mijn Zoon Jezus bemint je uit genegenheid tot schreiens toe. Twijfel nooit, voel Zijn Liefde.

Eindig je dag altijd met Hem te prijzen. Ontvang Mijn Vrede. Wij, ons ?

Ja, Heilige Moeder. Wij, ons.
previous index next