HOME MESSAGES
Het uur van de crisis doemt nu op over de aarde

20 Augustus 2001


Vassula, weet dat Ik, Jahweh, je bemin; twijfel nooit aan Mijn Tegenwoordigheid; Ik Ben is met je en verheugt Zich in je;

je zult vooruitgang van Mij verkrijgen, laat niemand in deze woestijn, waarin Ik je heb geplaatst, je doen geloven dat Ik niet dagelijks met je ben; aanbid Mij en verheerlijk Mijn Naam; gezegend hij die Mijn onuitsprekelijke schoonheid liefkoost en dorst naar Mij, hij zal Mijn volmaakte tuin worden; en Ik zal in hem wonen;

dochter, bied weerstand aan de aanvallen van de boze door zijn aanvallen in jou te negeren; Mijn Naam is helemaal op je gedrukt, en dat alleen maakt hem razend; ja, hij gebruikt mensen en het doet hem genoegen als zij priesters zijn die over je lasteren; maar het kwaad brengt de slechte mensen de dood;

terwijl de boze schuimbekkend rondgaat als een dolle hond, moet jij het tegenovergestelde doen, het goede praktiseren, vrede zoeken, liefde beoefenen, rechtvaardigheid en deugd planten waar ondeugd is; wees Mijn aromatische geur; vergeet niet van wie je afstamt; als je Mijn instructies volgt, zul je bewijzen dat je door Mij bent gekozen om Mijn hemel te zijn, bezet met sterrenbeelden van elke helderheid; uitgeplant om andere hemelen naar Mij te trekken, waar Ik Mijn Koninkrijk in hen kan vestigen;

oh Vassula ! Het uur van de crisis doemt nu op over de aarde; wat deze aarde heeft gezaaid zal nu worden geoogst; de duivel zal zijn braaksel over je uitstorten, generatie; heel zijn verachting, die hij altijd voor je heeft gekoesterd, zal worden uitgebraakt; veld na veld vol ongerechtigheden, misleidingen, onrechtvaardigheden en lage zonden hebben jullie handen bedekt; toppunten van hoogmoed, van ego´sme, pieken van halsstarrigheid, van goddeloosheid, alle soorten hoogtepunten, eindeloze pieken, zijn als rook verspreid en niet meer gezien, Ik zal ze uiteendrijven; wacht en je zult zien;

Jahweh is Mijn Naam !previous index next