HOME MESSAGES
Zie, dit is het Hart
dat bloedde voor jou en heel de mensheid

3 Augustus 2001


vrede zij met je;

zeg, Mijn beminde, de volgende woorden tegen Mij op Mijn Feest


'trek mij, mijn Beminde, in Uw Voetstappen
die een zoete geur van mirre uitwasemen;
leid mij bij de hand Uw Kamer 1 binnen,
mijn Koning, waar ik in afzondering
Uw Koninklijke Stem zal horen;

doe mijn gezicht opklaren door Uw glimlach,
O Beminnaar van de mensheid;
laat Uw blik van tedere liefde,
een voortreffelijke blik,
die alle begrip te boven gaat,
op mij rusten;

als ik ooit tegenover U tekortgeschoten ben
of U bijvoorbeeld een wenkbrauw heb doen fronsen
door mijn zwakheid,
smeek ik Uw Allerheiligst Hart
medelijden met mij te hebben;
U hebt de macht over leven en dood
en ik kom nu tot U om mijn bescherming te vinden
in Uw Heilig Hart
waar men Leven vindt en eeuwigdurende rust '


zie, dit is het Hart dat bloedde voor jou en heel de mensheid; dit is het Hart van troost en van barmhartigheid; dit is het Hart dat jou begunstigde; ieder die dit Hart aanbidt zal worden gesluierd met de sluier van Wijsheid, je ziel verfraaiend om aldus getooid de gelijkenis met Mijzelf binnen te gaan

- kun jij Mij vertellen, dochter, waar je geboren bent ?

Ik ben geboren in Uw Heilig Hart ;

ja ! je bent geboren in Mijn Heilig Hart; allen die Mij toebehoren zijn geboren in Mijn Hart;

heb je niet gelezen : 'hij zal tot Mij 'roepen : "U bent mijn Vader, mijn God, de Rots van mijn heil" dus zal Ik hem maken tot Mijn eerstgeborene, de machtigste onder de aardse koningen'; daar zijn adel zal komen van de Koning der koningen, en omdat hij zal leven in de hoogten, onder hen die Ik heb vergoddelijkt door Mijn Godheid; aardse koningen behoren tot aardse elementen, maar zij die geboren zijn uit Mij, zullen een hoger domein in de hemel hebben; gewone mensen zijn slechts een zucht wind; belangrijke mensen een leugen, zet ze beiden samen op de weegschaal en ze zijn een zucht wind ; daarom, zeg tot je ziel, Mijn beminden;

'rust in God alleen, want Hij is de enige bron van je hoop';

aat je hart jubelen en je ziel vernieuwd worden, want in deze tijden stort Ik Mijn genaden uit over de mensheid als nooit eerder in de geschiedenis; ic1 Heilig Hart.
2 De Geest van de Heer gaf mij deze woorden.
3 Psalm 62, 10previous index next