HOME MESSAGES
HET GEBED VAN BEROUW EN BEVRIJDING

Dit 'exorcismegebed' werd aan Vassula gegeven op 13 november 2006


Vassula schrijft: "Jezus Christus dicteerde mij dit gebed, dat een gebed van berouw, genezing en bevrijding is. Hij zei dat dit 'exorcismegebed' nodig is voor onze dagen die zo vervuld zijn van het kwade.

Mensen weten niet hoe ze Satan volledig moeten verwerpen in hun gebed. Hij heeft hen onder controle, verblindt hen en brengt hun veel lijden, ofwel door ziekte ofwel door hen gevangen te nemen. Jezus zei ook dat veel mensen valse goden aanbidden (idolen).

Dit gebed zal uiterst effectief zijn als het oprecht en uit het hart wordt gebeden."De Heer zei : "Laten zij voor Mij berouw tonen met deze woorden:

Heer, U hebt mij al deze jaren verdragen met mijn zonden, maar
niettemin heeft U medelijden met mij gehad.


Ik was volledig afgedwaald van de goede weg, maar nu zal ik niet
meer zondigen; ik ben tegenover U tekort geschoten en ik ben
onrechtvaardig geweest; Ik wil het niet meer zijn; ik verwerp de duivel;
ik verwerp ongerechtigheid die mijn ziel bevlekt; bevrijd
mijn ziel van alles dat tegen Uw Heiligheid ingaat;


Ik smeek U, Heer, red mij van al het kwaad; Kom Jezus nu,
kom nu en woon in mijn hart;


Vergeef mij, Heer, en sta mij toe in U te rusten, want U bent mijn Schild,
mijn Bevrijder en mijn Licht en in U heb ik vertrouwen;


Vanaf vandaag wil ik U, Heer, op ieder moment zegenen;


Ik verwerp het kwaad en alle andere goden en idolen,
want U bent de Allerhoogste in de gehele wereld, die alle andere goden
ver overstijgt;


Red mij door Uw machtige arm van slechte gezondheid, red mij van
gevangenschap, behoed mij voor ellende en overwin mijn vijand de
Duivel; kom mij snel te hulp, o Redder!


Amen"


terug naar de homepage