HOME MESSAGES
Wijziging door de Congregatie voor de Geloofsleer
betreffende de situatie rond
Het Ware Leven in God


Januari 2005

Gedurende de laatste vijf jaar heeft er een voortdurende communicatie plaatsgevonden tussen de Congregatie voor de Geloofsleer en Vassula. Deze communicatie heeft de situatie gewijzigd die in 1995 ontstond na de Notificatie van genoemde Congregatie. De dialoog tussen Vassula en de Congregatie voor de Geloofsleer is wereldwijd gepubliceerd in de laatste editie van de boeken van 'Het Ware Leven in God', op verzoek van de prefect van die Congregatie, Zijne Eminentie Kardinaal Joseph Ratzinger. De publicatie van deze dialoog heeft geresulteerd in een brief van 10 juli 2004, die getekend is door Kardinaal Ratzinger zelf en verzonden naar een aantal Presidenten van Katholieke Bisschoppenconferenties, die een speciale interesse hadden getoond in Vassula en haar geschriften. Zijne Eminentie verklaarde tegenover hen in zijn brief dat de positie van de Congregatie voor de Geloofsleer is gewijzijgd aangaande Vassula en haar geschriften. De Kardinaal wenst dat iedereen de vragen leest die Vassula gesteld zijn en haar antwoorden daarop.

Er is een publicatie voorbereid die kopieŽn bevat van alle relevante communicaties, inclusief de laatste brief van de Kardinaal, voorgelegd aan Vassula door de ondersecretaris van genoemde Congregatie, P. Joseph Augustine Di Nola, alsook commentaar van Zijne Eminentie Aartsbisschop Arguelles van de Filippijnen en Fr. Lars Messerschmidt, Vicaris Generaal van de Katholieke Kerk in Denemarken.

Aanvankelijk zal deze publicatie wereldwijd verspreid worden onder de clerus. Voor details over de verspreiders van de publicatie in ons eigen land, zend s.v.p. een e-mail naar: nl@tlig.org onder vermelding van uw land.
Terug naar de homepage