HOME MESSAGES
DE 3 GEBEDEN


Jezus heeft aan Vassula aanbevolen dat we de volgende drie gebeden dagelijks bidden:


GEBED VAN VERTROUWEN TOT HET HEILIG HART VAN JEZUS (noveengebed)

O Heer, Jezus Christus, aan Uw Allerheiligst Hart vertrouw ik deze intentie toe:
(noem uw intentie).

Zie slechts op mij neer, en doe dan wat Uw Hart U ingeeft.
Laat Uw Heilig Hart beslissen.
Ik reken op Uw Hart, ik vertrouw erop,
ik werp mij aan de voeten van Uw Barmhartigheid.
Heer Jezus! U zult mij niet in de steek laten.
Heilig Hart van Jezus, ik geloof in Uw liefde voor mij.
Heilig Hart van Jezus, Uw Rijk kome.
O Heilig Hart van Jezus,
ik heb om veel gunsten gebeden, maar ik vraag U dringend om deze.
Neem het en leg het in Uw Heilig Hart.
Als de Eeuwige Vader het ziet, bedekt met Uw kostbaar Bloed,
zal Hij niet weigeren.
Het zal niet meer Mijn gebed zijn, maar het Uwe, o Jezus.
O Heilig Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U.
Laat mij nooit verloren gaan. Amen.


GEBED TOT DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAEL

Heilige Aartsengel MichaŽl, verdedig ons in de strijd;
wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen.
En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.


MEMORARE van Sint Bernardus

Gedenk, o allermildste maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
die om Uw hulp kwam smeken
en om Uw bijstand vroeg,
door U in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen,
kom ik tot U, o Maagd der maagden
en sta hier voor U
in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het Woord,
versmaad mijn woorden niet,
maar in Uw goedheid
luister en wil mij verhoren. Amen

Maria, Koningin van de heilige Engelen, bid voor ons.


terug naar de homepage