DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Wees Als Een Lelie

1 november 1996 

Mijn Verlosser,
ik breng dank aan Uw Heilige Naam,
voor Uw liefde en Uw wonderen; 

maar zie, soms laat ik de moed zakken,
en in mijn ellende, ellende door mijn eigen schuld,
voel ik de dingen rijzen als een storm
die mij komt geselen als torenhoge golven;
en dan roep ik uit: “O, wat te doen?”
En niet voordat de golven weer tot rust komen,
kan mijn ziel Vrede smaken … 

vrees niet, span je in om Mij te behagen; weerhoud Mij er niet van ook op deze wijze bij je te zijn, alleen jij en Ik …

wees Mijn pelgrim, de pelgrim  van Mijn Hart en blijf altijd in Mijn Hart; Ik garandeer je dat je ziel de verrukkingen van Mijn Heilig Hart zal genieten; Mijn Lippen zullen je blijven voeden en Mijn Hart zal je blijven beminnen en troosten; elke stap die jij zult zetten zal samen met Mij worden gezet, je Verlosser;

ben je nu gelukkig op deze manier met Mij te zijn, dochter van Mijn Hart? 

Heer, tot op de dag van vandaag, na al deze jaren van conversatie met U, ben ik nog steeds verbijsterd en begrijp ik Uw keuze niet! Hier was ik, een eerloos lijk, en wie komt mij bezoeken? De Onoverwinnelijke, de Allerhoogste! En U vraagt mij nu of ik gelukkig ben met U te zijn? 

ja, dochter …[1] 

Ik heb dit alles nooit verdiend, en ik kan geen enkele gedachte tot uitdrukking brengen die Uw Geschenk waardig is, daar Uzelf dit Geschenk bent; 

U bent mijn vreugde, mijn vrede,
mijn wierook, mijn glimlach, mijn lach,
U bent mijn verrukking, mijn leven,
mijn adem, het licht van mijn ogen,
U bent mijn vader, mijn moeder,
mijn kind, mijn vriend,
U bent mijn Heer en mijn God!
U bent de schittering van mijn ziel,
en er is niemand met wie ik U kan vergelijken,
dus ja, ik sterf van geluk
als ik met U ben! 

ja! bemin Mij en prefereer Mij boven alles en iedereen; in Mijn gezelschap komen alle goede dingen tot je; Mijn vriendin en Mijn zuster,[2] zou het teveel zijn als Ik je nog een andere vraag stel? 

Nee, mijn Heer.

Vassula, is Mijn Wet jouw verrukking? 

O ja!
Uw Wet is Uzelf,
Uw hele Zijn en alles wat U bent;
Uw Wet, mijn Verlosser, is Leven voor mij. 

Ik heb Mijn Geest door jouw mond horen spreken, daarom ben je ook Mijn verrukking;  laat de mensen weten hoe Ik door Mijn Liefde zielen tot Mij verhef …

nu, luister Vassula, en antwoord Mij oprecht op deze laatste vraag: tenslotte zal Ik triomferen, maar, ondertussen, moet Ik lijden en alle triomfen van Satan verdragen; Ik noem ze “triomfen” telkens wanneer hij erin slaagt een ziel tot verdoemenis te brengen; Mijn vraag aan jou is: “wil je Mij, je God, een groot genoegen doen en zijn als een lelie?” 

Wat kan een simpele lelie voor U doen?[3] 

een lelie maakt zich geen zorgen over morgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen; kun jij, door al je getob iets in je eentje veranderen? volg Mijn programma’s die Ik voor je heb uitgezet en vertrouw volledig op Mij! dus, wil je zijn als een lelie? 

Als U dit graag heeft, ja! 

vergeet jezelf in Mijn Armen; sterf aan jezelf en verloochen jezelf, zodat je Mijn Kruis kunt opnemen samen met Mij; hecht je vast aan Mijn Kruis en, samen, Ik en jij zullen Het delen voor de redding van zielen; door Mijn Kruis heb Ik getriomfeerd en zal Ik deze keer weer triomferen over Satans plannen; wees één met Mij en sta jezelf toe door Mij te worden gedragen;

Ik, Jezus, zegen je; ic;


[1] Hier was ik verbaasd over de eenvoud van Christus en de manier waarop Hij het zei, als een kind.

[2] Ik denk dat Christus mij met nadruk  “zuster” noemde omdat ik Hem niet heb gezegd dat Hij ook mijn Broeder is.

[3] Ik was verbaasd over Zijn vraag.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message