DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Boodschap Van De Heilige Paulus

4 september 1996 

(Ik was geïnspireerd om tot Sint Paulus te bidden, want dagenlang bleef hij in mijn gedachten, mijn aandacht trekkend om mij tot hem te richten. Het was alsof hij mij achtervolgde. Ik voelde hem zo dichtbij als wanneer ik op het punt sta om van onze Heer Zijn woorden te ontvangen. Toen ik tot hem bad, ontving ik woorden van raad van Sint Paulus:) 

vrede, mijn zuster in de Heer; waak over je groep[1] en laat nooit na hen te bemoedigen … laat jullie hart heilig zijn, laat jullie hart een verrezen Christus verkondigen; heb altijd Christus tot jullie Thema;

God heeft jullie allen geroepen om deel te hebben aan Zijn Glorie; Hij heeft een voorkeur voor de nederigen en de onschuldigen; wees bovenal zuiver, om in staat te zijn de Heer met een goed geweten aan te kijken; de Geest van Genade rust op jullie, en ieder van jullie heeft een speciale genade ontvangen; deze speciale genaden zijn jullie gegeven voor het welzijn van de Kerk om een Verrezen Christus te verkondigen, iets dat in jullie dagen voor onwaar wordt gehouden; jullie moeten deze barrière doorbreken die uit onwaarheid opgebouwd is; zoals deskundige metselaars[2] een huis bouwen, zijn deze vijanden van de Kerk ook deskundig en geslepen in hun werk van vernieling;

vandaag doet God de zwakken en de armzaligen bestrijden wat in de ogen van deze kwijnende wereld van Geloofsafval opzienbarend en groots is! de Tegenwoordigheid van Zijn Heilige Geest zal zoveel lijken verheffen;[3] de zedeloosheid van jullie dagen is de kroon van deze slechte wereld; maar jullie, mijn vrienden, die de Openbaring hebben ontvangen in een stralend licht, volhard in het verkondigen van Gods Glorie, verkondig een Levende Christus en vrees vervolgingen niet, integendeel, verheug je! welke grotere gunst zou de Heer jullie kunnen aanbieden?

deins niet terug als de speer komt; hebben jullie zijn waarde niet begrepen? verheug je in plaats daarvan in Gods Tegenwoordigheid, verheug je in de Tegenwoordigheid van Zijn Geest, en verlang vurig Hem te prijzen, aangezien het in Hem is dat jullie allen leven, het in Hem is dat jullie bewegen, ademen, het is in Hem dat jullie rusten,[4] en op een dag voor eeuwig zullen Rusten … en jij, mijn zuster in de Heer, breng meer van je tijd door met de Heer, laat je enige zorg zijn: Zijn Kerk;

- ik, Sint Paulus, apostel van onze Heer Jezus Christus, zeg je: houd moed en blijf standvastig, blijf in de genade van God en verheug je in Zijn Tegenwoordigheid;

ik zegen je, in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; wees één …


[1] De gebedsgroep van Rhodos, Griekenland.

[2] Dubbele betekenis.

[3] Doen opstaan, bekeren.

[4] Toespeling op Heb. 3:7-19.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message