DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Wil Jullie Ontrouw Genezen

15 juli 1996 

Mijn God, sta mij toe te spreken
zoals de Wijsheid wenst dat wij spreken; 

schenk mij, mijn Vader, de leiding van de Wijsheid,
zodat ik minzaam de rijkdommen van Uw Koninkrijk
zonder voorbehoud aan mijn broeders en zusters doorgeef; 

[1]Mijn dochter, het is je Vader die spreekt; Jahweh is Mijn Naam;

- daar je hart ernaar smacht woorden van Wijsheid en begrip te spreken, Mijn Heiligheid en de rijkdommen van Mijn Koninkrijk te openbaren, zal Ik je deze gunst verlenen opdat horden naties mogen luisteren naar Mijn Stem en Mij leren kennen en begrijpen dat Ik Vader ben; ja, laat hen weten dat Ik hun Vader ben en dat jullie allen het werk van Mijn Liefde zijn; 

Mijn Jahweh is Groot
en moet buitengewoon worden geprezen,
ja! laat mijn lippen wijsheid bezitten
om slechts woorden te uiten tot Zijn Glorie,
laat mijn hart alleen gezond verstand zoeken
en mijn geest Zijn zoete conversatie opnemen,
opdat Uw Liefde, Vader,
die zo verheven is als de Hemel,
bekend mag worden aan de onwetenden,
opdat ook zij zich zullen verheugen
en voor altijd en eeuwig zullen wandelen in Uw Tegenwoordigheid! 

leer dat Ik aan ieder van jullie die zich tot Mij wendt met het enige verlangen Mij te behagen, met geheel Mijn Hart, ja, met geheel Mijn Hart, Mijn Gunsten zal verlenen …

Ik zal hun Mijn Beeld van Goedheid openbaren, zodat zij hun tocht beëindigen met Mij; heb je niet gemerkt hoe Ik Mijn Heilige Geest, drager van de Wijsheid, uit de heilige hemelen zend? wat voor jullie allen Ontoegankelijk en Onbereikbaar[2] leek, zal worden bewogen om op jullie neer te dalen door Mijn Goede Wil;

“verlos ons!” smeken sommigen van jullie;

“kom en sterk ons, Vader!” hoor Ik als een uitroep van Mijn schepping; “zend ons onmiddellijk Uw Heilige Geest van Boven!” roepen anderen in

hun dorst; of,

“sta op! red ons!”

op dit roepen heb Ik gezegd: “Ik zal een geur[3] als wierook over Mijn schepping blazen; Ik zal Mijn parfum verspreiden als nooit tevoren in de geschiedenis;” heb je niet gelezen:[4] ‘zoals een zijtak van een rivier, zoals een waterstroom die in een tuin stroomt, ga Ik Mijn boomgaard drenken; Ik ben van plan Mijn bloembedden te bevloeien; en zie, Mijn zijtak groeide aan tot een rivier, en Mijn rivier tot een zee; nu zal Ik discipline doen stralen en haar licht tot in de verte uitzenden; Ik zal onderrichting uitstorten als profetie, als een erfenis voor alle toekomstige generaties’; en Mijn volk zal zeggen: ‘kijk! kijk hoe onze Vader naderbij komt als de wolken! kijk hoe Hij Zijn Heilige Geest uitstort met een Zegening;’”[5]

Ik wil jullie ontrouw genezen, Ik wil jullie geloofsafval genezen en jullie allen een zuiver hart geven zodat jullie Mij niet met schaamte uit de weg hoeven te gaan; velen van jullie zullen verbijsterd, onthutst en versteld staan, anderen zullen twijfels koesteren in hun hart en anderen zullen hun gezicht harder dan steen verharden bij de Machtige Tegenwoordigheid van Mijn Geest; en toch vervul Ik slechts de Belofte van Mijn Zoon …

en als mensen je zullen vragen: “wie zijn dit, vliegend als een wolk, als duiven naar hun til?”[6] antwoord en zeg: “dit zijn de zonen en dochters die hun vrijheid vonden in de Geest; zij zijn degenen die tot hun Vader uitriepen: ‘mijn Vader’; en die Zijn Heiligdom weer gaan sieren; zij zullen zich nu voeden met de Rijkdom van Zijn Heilige Geest; zij zijn de mensen die de Vader heeft gezegend; ja! de Heilige Geest, de Gever van Leven, zal hun glorie zijn, en zij zullen doorgaan te worden gevoed met de Rijkdommen van Zijn Heilige Geest …” dit is wat je aan Mijn volk zult vertellen …

kom; 


[1] De Vader spreekt.

[2] God spreekt over de Heilige Geest.

[3] God spreekt over Zijn Heilige Geest.

[4] Ecc. 24:30-33.

[5] Lees Numeri 6:22-27. Ook speciale genaden en mystieke gunsten ontvangend tijdens het rusten in Zijn Geest.

[6] Jes. 60:8. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message