DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Barmhartigheid En Toorn Behoren Mij Beide

15 april 1996  

De dwazen zeggen bij zichzelf:
“Er is geen God!”
Ze zijn vals, verdorven, achterbaks,
er is niet één goed mens meer over! 

God kijkt vanuit de hemelen neer
op de kinderen der mensen,
om te zien of er niet één verstandige is,
niet één die God zoekt. [1] 

Ik, Jahweh, geef je Mijn Vrede;

Ik kijk uit de hemelen neer, en Ik zie plundering in Mijn Huis; maar Ik zal de afvalligen uiteendrijven, laat dus de moed niet zakken … vergeet nooit wie jou heeft doen opstaan; Ik ben Degene die je uit je wieg heeft gehaald en die je, als een tedere moeder die haar kind tegen haar borst draagt, heeft gedragen en verzorgd zodat je opvoeding alleen in Mijn Hoven zou plaatsvinden … Mijn Wil was jouw dagelijks brood en het is op deze zelfde manier dat Ik zal doorgaan je te voeden; je vreest zonder reden, moet Ik zeggen dat je Mij niet langer vertrouwt? sta Mij toe je te herinneren aan je onbekwaamheid en je onvermogen om wat dan ook te doen zonder Mij;

Ik geef toe, alhoewel Ik een Vader voor je ben, ben Ik ook je Boogschutter en jij bent één van Mijn favoriete doelen, alleen om je geest voor Mij beschikbaar en bereidwillig te houden; toegewijd, wil Ik je; daarom zal Ik doorgaan Mijn pijlen op je te richten …

hoor Mij, hoewel velen tegen je strijden, vrees niet; ze zullen je niet overwinnen, want Ik ben met je; Vassula, hoewel de storm, aangeblazen door Mijn Vijand[2], vol dreigementen, over je heen raast, vrees niet, Ik ben met je; in jouw dagen, gaan de profeten die valse profetieën verkondigen en allerlei leugens uitbazuinen, ongehinderd hun gang; terwijl Mijn Eigen profeten, die uit Mijn Mond voortkomen, die openlijk de Waarheid verkondigen, Mijn Wet, en hoe jouw generatie van het geloof is afgevallen en hoe ze met zekerheid op weg is naar de verdoemenis tenzij Ik van hen een kreet van berouw hoor, worden zij gediskwalificeerd en vervolgd …

Ik heb Mij stilgehouden en tot nu Mijn Ogen gesloten; Ik heb vele malen Mijn Hand ervan weerhouden op jullie neer te komen, generatie, en zo dikwijls heb Ik Mijn beslissing, om jullie door vuur weer goed te maken, ingetrokken; maar hoe zou Ik kunnen blijven zwijgen bij het zien van deze Gruwel waarover Mijn profeet Daniël heeft gesproken? hoor Mij: in jullie dagen rusten veel priesters zich uit om oorlog te voeren tegen de Vicaris[3] van de Kerk; dezelfden die leren wat hen bevalt en de wereld houdt daarvan! zij zijn vol compromissen; om aan de wereld te behagen zouden ze het Bloed van Mijn Zoon verkopen! hoe kan Ik zien wat Ik zie en blijven zwijgen? als ze Mijn Stem horen door Mijn profeten, worden hun handen krachteloos en ze aanvaarden het niet als een waarschuwing of als een hemels teken; terwijl de priesters die gezond zijn en zijn als Jakob, die gewillig meegaan met het gezag van hun Moeder, hen zal Ik voor altijd met Mij verloven; Ik zal hen voor altijd met Mij verloven; Ik zal Mij met hen verbinden en zij zullen worden genoemd zonen van de Allerhoogste;

het uur van Satan is gekomen; hij heeft gezworen vanaf de dag dat Ik je heb doen opstaan, dochter, je tot zwijgen te brengen; hij richt al zijn woede op jou, maar Ik zeg je, als je bescheiden blijft en zonder ambities, en als jij je belofte van trouw aan Mij houdt, aan Mijn Zoon en aan Mijn Heilige Geest en aan je Moeder van Altijddurende Bijstand, zal hij door jou verschrompelen; ga door te zijn alles wat hij niet is; Mijn Woorden in jouw mond zullen doorgaan als vuur te zijn voor al diegenen[4] die, in hun geloofsafval het Lichaam en Bloed van Mijn Zoon opheffen niet alleen zonder vrees, maar ook zonder geloof; zij heffen Hem op met verraad! 

Hoelang duurt het nog voordat Uw Zoon terugkeert?[5] 

je hebt geen recht Mij dat te vragen, Vassula; maar van de andere kant leer je nog steeds en bemin Ik je; maar er is één ding dat Ik met je wil delen en Ik zal je deze kennis niet onthouden: spoedig zal Mijn Stem worden gehoord als een donderslag; men zal Mij horen zeggen: “genoeg! genoeg is genoeg!” de aarde zal scheuren en zij die tegen Mij hebben gerebelleerd zullen Mijn Hand op hen zien vallen; maar de instrumenten van Mijn Zoon zal Ik ondersteunen; Ik zal komen in een storm van vuur; voor sommigen, zal dit komen als een zegen, maar zij die Mij nooit hebben gevreesd, die dag, zullen zij Mij leren vrezen ...

tot op de dag van vandaag hebben ze niet geleerd Mijn Naam te eren en Mij te aanbidden; ze vragen zich nooit af of ze op de juiste weg zijn, en evenmin vragen ze Mijn Geest om raad; ze zijn geworden als kooplieden die Mijn Heiligdom ingaan en Mijn Heiligdom uitgaan, en kopen en verkopen in de Naam van Mijn Zoon …

O kwade neiging, aarde zo bezoedeld! waarom heb jij,[6] die jezelf hebt toegewijd aan de dienst van Mijn Zoon, je tegen Hem gekeerd door Zijn Lichaam en Bloed te verkopen? keer terug tot de dienst van Mijn Zoon, en Ik zal van jou een wonder maken voor de zielen, diezelfde zielen die je meetrekt naar de ondergang; kom en heb berouw en Ik zal jouw geest doen herleven en jouw ogen verlichten om de Glorie van Mijn Geest te zien, Hij die je zal bewaren waar je zou hebben moeten zijn vanaf het begin van je geestelijk ambt; kom, nader Mij nu, zodat Ik adem in jouw tent en je het leven zult inademen;

Mijn dochter, vertel Mijn volk, vertel deze rest van Mij dat alle pogingen moeten worden aangewend om Mijn toorn te bedaren; bemoedig Mijn volk, vertel hun dat als zij bidden met hun hart voor de bekering van de wereld, Ik, Jahweh, hun Eeuwige Vader, hen voor eeuwig zal belonen; “aangezien barmhartigheid en toorn beide bij Mij horen die bij machte is te vergeven en Mijn toorn de vrije loop te laten; Mijn Barmhartigheid is groot, maar Mijn Gestrengheid is even groot;”[7]

Ik kijk vandaag naar de aarde en wens dat Ik dat nooit had gedaan … Mijn Ogen zien wat Ik nooit had willen zien en Mijn Oren horen wat Ik vreesde ooit te horen! Mijn Hart van een Vader, verzinkt in droefheid; Ik vormde de mens naar Mijn Beeld, toch hebben ze zichzelf verlaagd en vandaag, hebben zo velen van hen de gelijkenis van het Beest aangenomen! hun hart is zo vervuld van wellust, wetteloosheid, arrogantie en perversiteit! hun mond is eraan gewend allerlei beledigende woorden te schreeuwen; ze zweren tegen alle hemelen om oorlog te voeren tegen Mij en Mijn Zoon … ach … ze doen alles wat Mijn Hart verafschuwt; heel dikwijls strekt Mijn Hand zich uit naar de Beker die overloopt van Mijn Gerechtigheid … 

(Later.) 

vertel Mij, dochter, Ik roep vanuit de hoogte, Ik roep niet om jullie te laten schrikken maar om jullie raad te geven; Ik bemin je … schrijf: 

(Vervolg van de boodschap.) 

Satan, vandaag heeft hij zijn hand helemaal uitgestrekt naar de priesterzielen; een geest van lusteloosheid en misvatting hangt dreigend over hen die hij heeft aangeraakt;[8] zij heffen het Lichaam van Mijn Zoon op zonder geloof, zonder echte lofprijzing en de hele dag verdraaien zij Mijn Woorden en de Traditie van de Kerk; hoe kan Ik blijven zwijgen als Ik zie hoe deze priesters de prooi van Satan zijn geworden? hoe kan Ik nalaten jullie allen te waarschuwen voor hun activiteiten? moeten zij ongestraft blijven voor zo een misdrijf? 

Help ons in dit uur van crisis … 

Ik, van Mijn kant, heb de hemelen geopend om jullie te helpen; Ik stort Mijn Geest uit over hen die Mijn Heilige Geest aanroepen om te komen en hen raad te geven, maar als Ik de deuren van de Hemel open en Mijn gaven laat neerregenen op de mensheid en als Ik ook de winden gebruik als boodschappers, wijst de aarde Mijn gaven en Mijn boodschappers af, en belastert beide;

Ik toon tekenen en wonderen, maar de aarde slaagt er weer niet in de vruchten van Mijn grote Liefde te waarderen … woede grijpt Mij aan als Ik zie hoe het Heilig Sacrament van Mijn Zoon met voeten wordt getreden, als Ik weet dat nog, tot op de dag van vandaag, ondanks jouw slechtheid, generatie, Mijn Zoon Zijn Leven weer helemaal opnieuw voor jou zou geven, als dat nodig zou zijn!

Hij[9] opent Zijn Mond, hijgend van pijn en Zijn Ogen houden nooit op tranen te vergieten, teleurgesteld over de Zijnen omdat ze het kwaad toestaan hen te overweldigen; hoever zijn zij van de Waarheid verwijderd … en toch … ondanks al hun ongerechtigheid zorgt Mijn Zoon met liefde voor hen, want Zijn Liefde is onpeilbaar; dochter, moet Ik die gruwel[10] nog langer verdragen? vandaag, zijn hun lichamen ter dood veroordeeld, tenzij Ik een kreet van berouw hoor uit hun hart;

kom, dochter, volhard in je plicht en doe goed, en wees Mijn Echo; Ik, Jahweh, zegen je;   


[1] Psalm 53:1-2.

[2] God bedoelt Satan.

[3] Paus Johannes Paulus II.

[4] God bedoelt de priesters.

[5] Ik vroeg het uit vertwijfeling, zonder na te denken.

[6] Gewijde zielen die afvallig zijn geworden.

[7] Sirach/Ecclesiasticus 16:11-12.

[8] Bekoord.

[9] Jezus Christus.

[10] Waarover de profeet Daniël heeft gesproken.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message