DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Eer Het Hart Van Je Moeder Door Het Kwaad Te Vermijden
Onze Twee Harten ... Zullen Triomferen

9 april 1996 

(Onze Gezegende Moeder. ) 

Mijn Vassula, luister nu heel aandachtig naar Mij:

de Heer, in Zijn Barmhartigheid, heeft deze Schat[1] gegeven rechtstreeks uit Zijn Heilig Hart; Hij heeft de kracht van Zijn Arm getoond door dit goede nieuws tot aan de uiteinden van de aarde te brengen; als jullie allen eens wisten wat de Heer jullie in jullie tijden aanbiedt! maar de Geest van de Heer zal alleen tot de eenvoudigen komen en tot de zuiveren van hart en hen vullen met Zijn gaven; tot op de dag van vandaag schijnt Zijn heerlijkheid over de nederigen, en Hij zal doorgaan de rijken met lege handen heen te zenden...

door deze Boodschap roept Hij jullie op tot een leven van Vrede; God roept jullie allen, want Hij is Vader; Hij roept jullie op je leven te beteren en heilig te leven; Ik, jullie Moeder, zegen al degenen die tot God zijn teruggekeerd en Ik prijs Hem wiens Barmhartigheid reikt van eeuwigheid tot eeuwigheid, terwijl zij die halsstarrig doorgaan te vertrouwen op hun filosofie, een immoreel leven leiden, bid en vast voor hen; Mijn Hart als Moeder is verscheurd door hun weigering en door hun blindheid … ach, wat een pijn, wat een doornen in Mijn Hart, Mijn kind!

en jij, ga door te getuigen in de Naam van de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest; ga door Hun Naam bekend te maken en ga overal heen waar de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest je zeggen heen te gaan; Zij zullen je niet in de steek laten, vertrouw dus op Hen; Mijn dochter, Ik ben altijd waar Jezus is; Wij zijn met je; vrees dus niet; Liefde zal tenslotte zegevieren … wees niet bang voor de trotsen van hart want ofschoon zij pochen op hun macht, zijn zij niets in de Ogen van de Heer; heb je niet gehoord: “de Heer van Allen vreest niemand, en voor geen grootheid[2] is Hij beducht …” “een hard oordeel wacht de meerdere en de machtige; de nederige zal vol medelijden worden vergeven”[3] en Hij zal doorgaan de trotsen van hart uiteen te slaan ...

in deze dagen heeft Jezus Mijn Hart aan jou geopenbaard; leer, Mijn dochter, dat Ik jouw naam in Mijn Hart heb gegrift; Ik heb hetzelfde gedaan voor allen die mijn Zoon en Mij beminnen;

eer Mij met offers, eer mijn Hart met de onschuld van een kind, eer het Hart van je Moeder door het kwaad te vermijden; doe het goede en smeek je Vader in de Hemel om de gaven van Zijn Geest;

groei in mijn Onbevlekt Hart en Ik zal alle wonden[4] van je ziel helen, zodat je kunt worden de Vreugde van Jezus, je Verlosser, en de dageraad van deze duistere generatie;

groei in het Hart van je Moeder, opdat je hele wezen schittert als kostbare stenen door het Licht[5] waardoor Ik ben omhuld, opdat veel volkeren dan tot je zullen komen, aangetrokken door je schoonheid,[6] en als ze zullen vragen: “wie heeft je geboetseerd om te schitteren als duizend edelstenen?” getuig dan en zeg: “Ik werd geboetseerd in het Zuiverste Hart en in ditzelfde Hart gevormd waarin onze Verlosser ontbloeide en vlees en bloed aannam zodat ook ik het kind van de Moeder van God word; op deze manier zou ik in staat zijn gedachten uit te drukken die de gaven waard zijn van de Almachtige;”

kom, en groei in Mijn Hart en word het hart van Mijn Hart; - put uit Mijn Hart alle Rijkdommen die Mij door de Wijsheid zijn gegeven zodat ook jij kunt leren de Vader, Mijn Zoon en de Heilige Geest te beminnen; op deze manier zul je het kind zijn van de Moeder van God; kom, kom en put uit mijn Hart de deugden die Mij zijn geschonken,[7] ze zijn ook voor jou, Mijn kind; ach, Ik wil dat je mooi bent voor Mijn Zoon, en aangenaam aan de Vader, Ik wil dat je volmaakt bent voor het hart van Emmanuël; Ik zal uit Mijn Onbevlekt Hart in jouw hart, Mijn kind, al Mijn genade storten zodat ook jouw hart een altaar zal worden voor de Allerhoogste, een wierookvat vol brandende wierook, zodat ook jij zult wandelen met Genade en Trouw;

het mysterie van God kan alleen worden geopenbaard aan de zuiveren van hart en als Onze Twee Harten  de zondaars onvermoeibaar achtervolgen is het vanwege de grootte van de liefde die Wij voor jullie allen koesteren; ach, maar zovelen lijken niet te begrijpen of zich erom te bekommeren, en drijven de spot met Onze Oproepen; wanneer de tijd van Barmhartigheid voorbij zal zijn, zullen de doden niet tot leven[8] komen;

Onze Twee Goddelijke Harten zijn gewond en schreeuwen het uit van pijn naar jullie allen om je te beteren, te bidden, te vasten en Mijn Zoon echt te beminnen in het Heilig Sacrament;

Ik nodig je uit Mijn Hart binnen te gaan en Ik zal je verbergen, Ik zal over je waken en je beschermen tegen alle kwaad dat je omringt, en tegen de bekoringen; Ik zal je beschermen en optillen, Mijn kind, uit de stormachtige wateren van de zonde en je verbergen in Mijn Moederlijk Hart; Mijn liefde en Mijn genegenheid voor jou zijn zo groot dat zelfs de engelen graag in jouw plaats zouden zijn geweest; het Heilig Hart van Jezus heeft geen gunstelingen maar het Mijne evenmin, God is rechtvaardig en goed;

vandaag, dochter, en in de komende dagen zul je voor de tweede[9] keer in de Goede week van Jezus’ Passie zijn, je beseft wat Onze Twee Harten voelen vanwege jullie verdeeldheid … de wonden toegebracht aan Onze Twee Harten zijn ontelbaar; als de kudde van de Heer verdeeld en verspreid is en het land vervallen is tot een woestijn; als de rebellie tegen alle Heilige Voorschriften van God haar hoogtepunt heeft bereikt, als vandaag kardinaal tegen kardinaal ingaat, bisschop tegen bisschop en priester tegen priester, is het omdat jouw generatie geweigerd heeft te luisteren naar Mijn Woorden; Ik was door de Allerhoogste  gezonden om jullie te waarschuwen en mild terecht te wijzen,[10] maar tot op de dag van vandaag weigert jullie generatie Ons een plaats in haar hart en neemt Onze Woorden niet serieus; er zal over jullie komen wat jullie hebben geoogst;

het doet Mijn Moederlijk Hart pijn jullie dit te zeggen, en Mijn Ogen wenen Tranen van Bloed bij de aanblik die Ik voor Mij zie, wanneer de Hand van de Vader op jullie zal neerkomen met een donderende kreet: “genoeg! genoeg nu!” en in een storm van vuur Hij het oordeel zal uitvoeren …

Onze Twee Doorboorde Harten waarschuwen jullie nog ernstig en Wij zullen jullie blijven waarschuwen om jullie harten te veranderen en ze tot God te keren; alleen in God kan men leven, want Hij is jullie dagelijks brood, jullie dronk en jullie adem… laat alle bewoners van Onze Twee Harten weten dat zeer spoedig nu, Onze Harten, die verenigd zijn tot Eén, zullen triomferen en veel dingen die Wij hebben voorzegd vervuld zullen worden;

het Heilig Hart van Jezus en Mijn Onbevlekt Hart zegenen jullie allen; wees één;


[1] De Boodschap: “Waar Leven in God”.

[2] Wijsheid 6:7.

[3] Wijsheid 6:6. 

[4] Dit moet worden begrepen als “zonden”.

[5] Onze Lieve Vrouw bedoelt de Heilige Geest.

[6] In het Hart van Onze Lieve Vrouw kan een ziel mooier worden, maar wij zijn zonder verdiensten.

[7] Geschapen zonder zonde, vanaf het begin.

[8] Het betekent dat het te laat zal zijn om te veranderen als deze tijd van Barmhartigheid eenmaal voorbij is.

[9] Het Rooms-Katholieke Pasen viel op 4-8 april, het Orthodoxe Pasen tussen 11-15 april.

[10] In Fatima? Akita?

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message