DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Wegen Zijn Vriendelijk, Beminnelijk En Volmaakt
Bid Voor De Bekering Van De Wereld

26 maart 1996 

Mijn Vrede geef Ik je; in deze Vrede ontvang Mijn Boodschap …[1]

alles wat hij moet doen is Mijn Boodschap lezen, en laat hem dan beslissen,  dochter, de hele schepping gehoorzaamt Mij … 

Ja, de schepping gehoorzaamt U, maar Uw schepselen, zij gehoorzamen U niet allemaal! 

nee … niet allen gehoorzamen Mij; velen van hen worden bekoord, en willen liever de goedkeuring van de mensen ontvangen dan de Mijne … velen willen liever de mensen behagen dan Mij, hun God; en voor sommigen is het slechts eigenbelang dat ze Mij niet gehoorzamen; anderen hebben nog niet besloten hun hartstochten achter zich te laten, hun genotzucht, en ze zondigen evenveel als ze ademhalen; Ik heb gesproken over het oordelen over anderen en hoe hun tong de oorzaak zal zijn van hun veroordeling, en toch, hieraan, kan Ik één ding toevoegen: de monden die vuur spuwen, door mensen af te bekken en ze te verscheuren, zij ook zullen lijden omdat ze Mijn Heilige Geest bedroeven; de wegen van Mijn Heilige Geest zijn verschillend! ieder geleid door Mijn Heilige Geest is de genade gegeven Mijn Wetten te onderhouden en Mijn Wegen, die vriendelijk zijn, beminnelijk en zo volmaakt;

Ik ben de Bron van Liefde en Jezus is Mijn Naam; maar de Boze is de bron van het Kwaad en alle slechtheid … dochter, verlies nooit de moed; laat je leven een ornament van schoonheid worden, een krans van bloemen, een groeiende wolk wierook, zodat het Beeld van de onzichtbare God zichtbaar voor je wordt voor alle eeuwigheid; blijf Mij trouw; Ik ben aan je zijde;

wees nooit bang! prijs Mij, dochter; vrede …                        

Mijn Heer, mijn Leven, mijn Familie,
ik ben een deel van U en mijn geest jubelt in U.
Ik zegen Uw Naam voor altijd en eeuwig.
Vier, schepping, Gods machtige daden
en prijs Hem die de geringen verheft.
Hoe kan enig sterfelijk wezen twijfelen
aan Uw wonderbare tussenkomsten? 

Mijn Vassula, laat je leven een onophoudelijk gebed tot Mij zijn …

laat niemand je misleiden door je te vertellen dat God geen middelen heeft om Zijn volk te naderen … sta deze mensen niet toe je geest te verstoren; wierook van Mij, bid voor deze mensen, zodat ook zij komen en drinken uit Mijn Fontein en weer tot leven komen; als zij kwaadwillig zijn en onwillig om te horen en te begrijpen, is dat omdat ze Mij verlaten hebben en Mijn Wetten;

ach …[2] Vassula, Mijn bloem, deze generatie is een land van droogte geworden; bid voor de bekering van de wereld; ic;


[1] Ik vroeg aan Jezus wat er zal gebeuren als ‘iemand’ niet zal gehoorzamen of naar Zijn verzoeken zal luisteren.

[2] Een zucht.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message