DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Gehoorzaam Aan Mijn beginselen
De Vrouw Bekleed Met De Zon

27 januari 1996 

Jahweh, Vader,
U sprak als een Papa tot mij, als een Vriend,
ik zegen Uw Naam driewerf Heilig. 

Uw tederheid, die mij omhelst,
onthulde voor mij het Levenspad
en sinds toen hebt U Uw Paleis en Uw Domein
in mijn ziel gebouwd; 

Ja, zo teder als een vader zijn kinderen behandelt,
zo hebt U mij behandeld.
Zoals iemand met zorg met fijn porselein omgaat,
zo hebt U mij behandeld. 

U bent opgestaan van Uw Hemelse Troon.
U stond op en kwam naar buiten,
mij vriendelijk naderend in Uw Koninklijke houding,
en terwijl U Uw vinger op mijn lippen legde,
knipoogde U naar mij, en er ontsprong een bron van vreugde in mijn hart! 

Jahweh, mijn Koning, is in mijn kamer neergedaald;
gekleed in vreeswekkende schittering, in majesteit en heerlijkheid,
sprak mijn Schepper en Koning tot mij in eenvoud,
mij in uiterste verbijstering achterlatend, sprakeloos en in ontzag
vanwege Zijn Vaderlijke houding. 

Ziet U? Jahweh U bent de Vreugde en de verrukking van mijn ziel;
de vreugde van elk uur van mijn dag,
de Troost, de Goedheid van mijn hart. 

Uw Liefde, Jahweh, is als een Bron
die over de bergen stroomt en in de valleien,
leven gevend zelfs aan de stenen! 

Heilige, neem mij, neem mij en verberg mij in Uw Wolkkolom,
weg van de diepten van deze aarde.
Verberg mij in Uw wolk tegen wanorde,
en zoals David eens zei, zeg ook ik:
"Zonder de hulp van Jahweh, zou ik, allang,
naar het Huis der Stilte zijn gegaan."[1] 

Heilige, groot zijn Uw prestaties in mijn dagelijks leven,
kom dus, O kom Vader,
kunt U niet zien hoe mijn ziel hunkert naar U?
Kom en laat mij, nogmaals, verrukt achter. 

je bent de vrucht van Mijn Overvloed … verrukkelijk kind, wat betekent het voor Mij om vanuit de hemelen naar jouw kamer te komen? wat betekent het voor Mij om van Mijn Troon af te stappen en jou te bezoeken? zie je? en wat betekent het voor Mij, Mijn kind, om je te doen geuren met Mijn parfum? het is alles bij elkaar niets voor Mij; je hoorde Mij kloppen en je hebt je deur voor Mij geopend; met jou te praten verheugt Mij; je te bezoeken, en je telkens met Mijn Naam te bezegelen, verheerlijkt Mij; je te doen geuren met Mijn Parfum vestigt Mijn Koninkrijk in jou;

ach, Vassula, Mijn gezelschap bij jou verrukt je ziel, want alle woorden die Ik in je oor fluister zijn leven; aanvaard Mijn gezelschap en wees altijd blij in Mijn Tegenwoordigheid, opgetogen om met je Schepper en Vader van allen te zijn; Wijsheid is voor kinderen, kom dus tot Mij als een kind, zelfs spelend[2] in Mijn Tegenwoordigheid; ben je bang dat Mijn Woorden zullen shockeren? 

Ik ben er zeker van dat ze sommigen zullen shockeren! 

ieder mens oordeelt naar wat hij in zijn hart heeft; al Mijn Woorden die Ik zeg zijn juist en zullen oprecht worden gehoord door hem die begrijpt; vreugdevol voor de eenvoudigen en de zuiveren van hart, maar voor de jakhalzen een ergernis en een belediging; geef de duivel nooit vaste voet door je rationalistische geest; groei niet op waandenkbeelden, maar laat je fundament groeien in Mijn Geest; bouw je bouwwerk in Mijn Heilige Geest in Wie je zult worden vernieuwd;

kom en leer: hoewel Ik onzichtbaar kan lijken, ben Ik rondom je te vinden en in dingen die Ik heb gemaakt; wie voor Mij leeft zal met Mij leven; wie zijn naaste bemint heeft de wereld al overwonnen en bevindt zich werkelijk in de voetsporen van Mijn Zoon, Jezus Christus, en op weg naar Mijn Koninkrijk; ja, ieder die leeft in liefde leeft een Waar Leven in Mij;

Ik ben je Vader vóór je aardse vader; Ik heb je verwekt[3] vóór je vader van vlees; bind jezelf aan Mij zodat je Mij niet uit het oog verliest en jezelf onteert; gehoorzaam aan Mijn beginselen, maar met een hart en niet van steen; besluit het goede te doen voor de rest van je leven, maar met een beetje vreugde; besluit de verstikking van Mijn Heilige Geest van Genade rondom jou te beëindigen, zodat jij, ook, in Hem kunt ademen;

mens! geboren uit een vrouw, eer De Vrouw die bekleed is met de zon! zwakke mens! vind je troost in Haar omhelzing en in dezelfde armen die Mijn Zoon droegen door de woestijn naar Egypte; eer de Moeder die Mij eerde door Haar minzaamheid; waarom? heb Ik Haar niet in hoge mate begunstigd? Ik heb grote dingen gedaan voor de Vrouw die bekleed is met de zon, zodat vanaf die dag, toen Mijn Geest Haar overschaduwde, alle generaties Haar Gezegend zouden noemen; schaamte en oneer zijn het lot van hen die zijn opgehouden Haar te eren; Ik schep geen genoegen in jullie commentaren gecombineerd met de bespotting van de Vrouw die door Mij zo hoog geëerd is en aan ieder zal Ik zijn schuld vergelden;

verneder je geest, verneder hem nu nog meer en onthoud je van het grimassen trekken wanneer Haar tussenkomst wordt afgesmeekt; wie zegt je dat Ik niet naar Haar zal luisteren? is jullie Moeder in Kana niet tussenbeide gekomen? die tekenen zijn gegeven opdat jullie geest kan begrijpen wat jullie geest tegenwoordig afwijst;[4] dit teken was bedoeld voor alle toekomstige eeuwen; de Vrouw bekleed met de zon, getooid met Mijn Heilige Geest, driewerf Heilig en die de wereld vervult, bekleedt de rang van Moeder van God;

kom, Mijn dochter, doe je best en Ik zal de rest doen; Jahweh in Zijn heerlijkheid zegent je; laat je vruchten toenemen;[5]

vlam van de Ogen van Mijn Zoon, denk eraan, je bent niet alleen, Ik ben met je;


[1] Ps. 94:17.

[2] Als God naar mij knipoogt, is Hij “guitig”.

[3] De Schepper besluit te scheppen.

[4] God spreekt alleen tot degenen die onze heilige Moeder afwijzen en tot hen die Haar niet genoeg eer bewijzen.

[5] Dit werd geuit als een bevel.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message