DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Boodschap Voor De Leidsman Van Vassula

13 oktober 1995 

Jezus? 

Ik Ben, sta Mij toe je mond te gebruiken; Ik zal hen aan Mijn Liefde herinneren; Mijn dierbare, zeg tegen je leidsman:

omdat Ik Mijn Leven vrijwillig heb gegeven, waren Mijn leerlin­gen geschokt; Ik heb uit Mijn Eigen vrije Wil gegeven, maar zij waren nog niet in staat te zien dat Ik de macht bezat Mijn Leven weer op te nemen; Ik liet Mijzelf onderdrukken omwille van Mijn schapen ... Ik heb je dit verteld opdat je begrip volledig[1] mag zijn;

zoals je weet, heb Ik Vassula aangenomen, zodat Ik in haar kan worden verheerlijkt; en zoals Ik vóór haar anderen in de wereld heb gezonden, zo zend Ik haar nu in deze van ongerechtigheid doordrenkte wereld; haar reis zal niet gemakkelijk[2] zijn, want de Vader wenste het op deze manier voor Zijn grootste glorie; waak over haar met dezelfde ogen waarmee Ik over haar waak; moge jullie eendracht de volmaaktheid bereiken die Ik van jullie verlang, laat haar niet verloren gaan; bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; Ik smeek je, wees op geen enkele wijze hard, Mijn vriend, want dit bedroeft Mijn Heilige Geest; Ik ben zachtaardig en Mijn opvoeding is zachtaardig; jullie zullen deze reis samen voortzetten door de naties die Ik uitkies;

- Ik ben met je; wees trouw in je liefde en heiligheid; laat Mijn kinderen het licht genieten dat Ik hun geef door middel van deze Boodschappen; ga door, Mijn vriend, Ons te eren in Onze Trinitaire Heiligheid en het Onbevlekte Hart van je Moeder te eren; voorwaar Ik zeg je: maak de Boodschappen van Onze Trinitaire Heiligheid ten volle actief en maak je werk af; steun op Mij en vraag Mijn Geest je te helpen voltooien wat je begonnen[3] bent;

Ik zegen je; Ik ben met je; ic;


[1] Het ging over het begrijpen van het woord “onderdruk­ken” in een voorgaande boodschap.

[2] Ik hoorde ook (tezelfdertijd) “is niet gemakkelijk”.

[3] De boeken.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message