DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Feest Van De Engelbewaarders

2 oktober 1995 

(Feest van onze Engelbewaarders)

Alleluja!
Laat de hemel Jahweh loven:
loof Hem in den Hoge,
loof Hem al Zijn engelen,
loof Hem Zijn hemelscharen![1]

Laat hen allen de Naam van Jahweh loven,
op wiens bevel zij werden geschapen[2].

Ik, Jezus, geef je Mijn Vrede; kom en bid met Mij, zeg:

Soeverein vanaf het begin,
hoor mijn gebed;
mijn ziel, mijn hart dorsten naar U;
mijn blik verlangt U te zien,
en ik kijk naar niemand anders,
want er is geen god die met U kan worden vergeleken,
niets is groter dan U,
daar U alleen verbazingwekkend groot bent;
hierom, breng de naties bijeen
om dank en lof te brengen aan Uw Heilige Naam
rond één enkel Tabernakel,
laat hen samen Uw Offer opdragen
aan onze Vader in de hemel,
eenstemmig en in dezelfde Geest;
Bewaarder van onze ziel,
wonderbaarlijk sterk, onoverwinnelijk,
moge heel Uw schepping
U dienen in de Allerheiligste Drie-eenheid;
schenk ons deze genade;
amen;

kom nu, in de kracht van Mijn Geest, zend Ik je Daniël, je engelbewaarder; ic;

(Mijn engel spreekt:)

ik, Dan, zegen je; Teken van Eenheid,[3] blijf trouw aan de Heer; groei in Hem en in niemand anders; alleen Jahweh is goed; bid om gesterkt te worden, opdat je in de Heer kracht zult putten om Zijn Huis te doen herleven en je zending te volbrengen; 

ik zal altijd over je waken, altijd zal ik je leiden; je Daniël;

Daniël je engelbewaarder die over je waakt;

Daniël


[1] Ps. 148:1-2.

[2] Ps. 148:5.

[3] Tezelfdertijd dat ik 'Teken” hoorde, hoorde ik ook het woord “Symbool”.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message