DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Alles Wat Ik Nodig Heb Is Liefde, Liefde, Liefde

16 juni 1995 

Toen mijn ziel in zonde was hebt U mij met Liefde bezocht.
U bent niet gekomen met een stok om mij te berispen,
noch is Uw Glorie tot mij gekomen met wrok,
U hebt integendeel Mijn ziel met zegeningen bezocht
om haar duisternis te genezen. 

Minnaar van Uw schepping,
help ons allen en leer ons wat U behaagt,
opdat alles wat wij doen aanvaardbaar is in Uw Ogen. 

Heer, zoals U weet,
is de zonde het orakel van de zondige mens geworden,
we zondigen evenveel als we ademhalen.
Waarom deze geweldige beroering in Uw schepping?
Waarom deze onzuiverheid? Waarom deze rebellie? 

Ik buig mij eerbiedig voor U neer en vraag U:
Hoelang zullen Uw zonen en dochters nog
in verwarring gebracht worden door de Boze?
In Uw reddende gerechtigheid, mijn Heer, help ons
en vertel ons wat het meest nodig is om te veranderen. 

vrede zij met je; Ik ben verheugd je te horen; alles wat Ik nodig heb is liefde, liefde, liefde; liefde kan alles; bemin Mij dus en ga door te groeien in Mijn Liefde, dan zal er geen enkele duistere plek in je blijven; Liefde zal je vlekken en smetten uitwissen; Liefde geneest, ze verbetert; Liefde brengt goede vruchten voort, vruchten die blijven … heb je niet gehoord, Mijn kind, dat ieder die bemint een van de Mijnen is en Mij kent? heb je niet gehoord dat je op de Oordeelsdag zult worden geoordeeld naar de mate van je liefde?

je vroeg Mij en zei: “waarom deze geweldige beroering in Uw schepping? waarom deze onzuiverheid? waarom deze rebellie?” Mijn lief kind, dit is het voorspel van Mijn komst; jij, die Mij bemint, zult slechts een korte tijd moeten lijden, jij die neerbuigt voor Mijn macht zult gecompenseerd worden; jij die je Schepper niet bent vergeten, zult Mij in Mijn Glorie zien... Mijn Terugkeer is zo zeker als de dageraad;

jij vraagt, dochter: "vertel ons wat het meest nodig is om te veranderen"; Ik heb trouwe liefde nodig, want trouwe liefde is wat Mij behaagt, 

Trooster van Uw geslacht,
Vriend van de mensheid, driewerf Heilig Licht,
Beminde van de Vader, Sterrenlicht van de nacht,
Berg van Wierook en Mirre,
Vreugde van de Vader, Verrukking van Uw Moeder,
trek ons allen in Uw Liefde,
verruk ons hart met één enkele blik,
roep ons binnen in Uw Koninkrijk
daar U er behagen in schept trouwe liefde te tonen,
bekeer ons in Uw Vlam van Liefde.
Laat deze verschrikking van de nacht
voor ons tot een einde komen,
 en wij zullen allen Uw reddende Gerechtigheid beschouwen. 

Ik wilde dit alleen maar nog eens van je horen; bloem, Ik zal doorgaan je te gebruiken; Mijn welbeminde, kom nu en geniet ervan uit te rusten in Mijn Hart; Ik, Jezus, die jou heb opgevoed, bemin je en zegen je;

 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message