DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Nederigheid En Liefde Zijn De Sleutels Tot Eenheid

15 juni 1995 

Uw Woord, mijn Koning,
is een genezende balsem,
toen mijn leven onwaardiger was dan klei,
werd Uw Woord in mijn oor uitgesproken
en het onzichtbare werd vlug zichtbaar,
en zoals een wereld onbekend voor mij,
zoals een licht dat de blinde niet kent,
straalde plotseling alles in schitterend licht.
Als helder stralende sterren die de hemel in de nacht verlichten,
gaf Uw Woord mij inzicht om Uw Mysterie binnen te gaan.
Ik zegen U, mijn Heer,
want Uw Liefde is nu zichtbaar
voor mijn ogen en brengt mijn ziel er toe om te leven in trouw aan U
voor altijd en eeuwig. 

ja! ga het mysterie van Mijn Hart binnen en ontvang Mijn Vrede;

bloem, vervang je tijd van schrijven niet door andere dingen; je hebt de hele dag en Ik zal blij zijn als je in meditatie tot Mij komt; onthoud: liefde is altijd geduldig, wees dus ook geduldig; loop niet op Mij vooruit, zoals je de laatste dagen hebt gedaan … liefde, ware liefde, zal beproevingen verdragen, tegenslagen en alles; stel Mij op de eerste plaats en boven alles; evangeliseer met liefde voor Liefde en verheerlijk Mij; verfoei, Mijn kind, alles wat tot kwaad leidt en verdiep jezelf in alles wat goed is en heilig en wat je zal leiden tot het eeuwige leven; Ik ben Heilig en Goed ...[1]

- Ik heb één brandend verlangen … 

Welk verlangen, mijn Heer? 

Mijn Kerk verenigd te zien en één … bid om eenheid en luister niet naar degenen die geen eenheid willen;  de Verdeler houdt hen gescheiden en agressief van geest; ieder die niet eerlijk en met heel zijn hart werkt voor de Eenheid bedroeft Mijn Heilige Geest in ernstige mate; Ik smeek degenen die vergaderen om Mijn Kerk naar eenheid te leiden deze woorden in hun geest te prenten: 

nederigheid en liefde

nederigheid en liefde zijn de sleutels tot eenheid; het is niet de welsprekendheid noch het langdurig beraad dat hen tot eenheid zal leiden; het is niet hun uitwisseling van lof voor elkaar die Mijn Kerk één zal maken; al deze dingen vermoeien Mij... verwoesting en ruïne zijn Mijn Heiligdom binnengedrongen, dus welke lof kunnen zij elkaar geven? waar is hun eer?

buig neer, opdat je Mijn Wil mag zien; demp je stem zodat je de Redding tot je hoort spreken vanuit de hoogten van de glorie; het is in je bekering dat je hart Mij zal horen en Mijn Kerk tot eenheid zal leiden, Mijn Lichaam één makend; het is in de pracht van de Waar­heid dat je weer zult geuren en iedereen zichzelf zal laten erkennen als deel van één lichaam; het is in het samen delen dat jullie iedereen dicht bij elkaar zullen brengen; daarvoor is het nodig dat je in je hart verandert en opbloeit in bekering;

als je deze dingen doet en je hart schoonwast van je zonde, zal Ik, op Mijn beurt, Mijn geneesmiddelen vermenigvuldigen en je helemaal genezen; Ik zal een geestelijke groei in je teweegbrengen die de rest van Mijn schepping ertoe zal brengen onder jouw dak te wonen;

als jij, jij die bent opgehouden te zijn, Mijn Heilige Geest, de Gever van Leven, toestaat je te verleiden, zal Ik je hart tot een geestelijke revolutie van liefde brengen zoals jouw tijdperk nog nooit heeft gezien …

ach … dochter, bid voor het huis van het Oosten en het Westen om samen te komen, als twee handen in gebed verenigd, één paar handen, gelijk, en in schoonheid als ze samengevouwen naar de hemel wijzen als ze in gebed zijn; laat die twee Handen, behorend tot hetzelfde lichaam, samenwerken en hun bekwaamheid en hulpbronnen met elkaar delen … laat die twee Handen Mij samen opheffen, ach … wanneer zullen die Handen van Mijn Lichaam Mij boven het Altaar opheffen en Mij samen[2] vasthouden?

O kom! Ik verlang geen langdurige besprekingen, ieder die onder jullie de eerste en de beste wil zijn moet slaaf van allen worden; Ik ben hier! kijk naar jezelf! en er zijn eindeloze schatten in Mijn Hart; zeg dus niet: "waar, waar kan ik mijn antwoorden vinden?" rust jezelf toe met deze schat van Mijn Hart en je zult samenbrengen hen die op een dwaalspoor zijn gebracht, en Ik zal over hen allen heersen en je zult de schat van Mijn Heilig Hart aanbieden aan de gehele aarde;

- en jij, dochter: door Mij je tijd te geven doe je Me plezier, en het eert Mij; Mij beminnen verheugt Mij en verheerlijkt Mij; naar Mij verlangen verblind Mij; wat je Mij geeft vanuit je hart, zal je vanaf Mijn Troon teruggegeven worden; Mijn genade rust op je en Mijn Hand is op de jouwe ... rust in Mij; Ik bemin je en de Vader bemint je omdat je Mij bemint; 

Ik bemin U, Liefde … 

Ik zal nog veel meer mensen genezen door deze boodschappen; lever jouw aandeel, Mijn Vassula, en Ik zal je werk voltooien in Mijn Godheid; kom, Ik zal met je zijn terwijl jij je andere kleine plichten[3] vervult;

Ik, Jezus, bemin je, heb Mijn zegen! 


[1] Plotseling hield onze Heer op, en op een andere toon, als iemand die zijn geheim wil toevertrouwen, zei Hij het volgende.

[2] Christus bedoelt in de H. Mis, tijdens het Eucharistisch gebed.

[3] Huishoudelijk werk, natuurlijk … 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message