DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

O Wat Doe Je Mij Een Verdriet Generatie

30 mei 1995 

(Terug naar Bethlehem.) 

Vassula, Ik ben met je en alles wat Ik vraag is liefde;

vertel hun en laat hen allen begrijpen dat liefde de weg naar de hemel is, liefde verovert de harten en breidt Mijn Koninkrijk uit; liefde is de sleutel om deze Geloofsafval te beëindigen; liefde is jullie voor niets gegeven, vraag om de gave van liefde en Ik zal ze jullie geven; Mijn Liefdesthema[1] is aan alle naties gegeven en zij die haar willen horen zullen haar horen;

bid, bid, bid, maar doe het met liefde; open jullie harten en Ik zal ze genezen; vergeld kwaad met liefde, zoek het goede en de Goedheid van boven zal jullie antwoorden en jullie veranderen in Onze gelijke­nis; Ik weet alles en Ik merk alles op, en wat Ik zie in deze generatie komt niet overeen met Onze gelijkenis; belediging, geweld, hebzucht, grootspraak, slechtheid die de slechtheid van de duivels heeft overtroffen, rebellie tegen Mij en alles wat heilig is, en alle ondeugden die jullie ziel tot verval kunnen brengen zijn het meest gepraktiseerd door deze generatie; elke slechte daad is zonde … sla jullie ogen op en wees verlangend Mij te vinden en word niet het slachtoffer van wereldse schoonheid, want de verering van die soort schoonheid is de oorzaak van zoveel kwaad;

en nu, om jullie slechtheid te bekronen, borduurden jullie je plan naar de gelijkenis van het beest, en samen,[2] generatie, zul je je misdaad begaan: 

Mijn Eeuwigdurend Offer afschaffen
en in plaats daarvan de rampzalige gruwel oprichten; 

heb je niet gehoord: "als de rechtschapen mens afwijkt van zijn rechtschapenheid om zonde te bedrijven en om die reden sterft, sterft hij om het kwaad dat hijzelf heeft bedreven, maar als de zondaar aan de zonde verzaakt om gehoorzaam aan de wet te worden en oprecht, verdient hij te leven; hij heeft ervoor gekozen al zijn vroegere zonden te verwerpen; hij zal zeker leven; hij zal niet sterven;"[3]

Mijn Ogen vergieten Bloedige tranen en Mijn Oogleden blijven wenen; o wat doe je Mij een verdriet, generatie, want de Dood is je huis binnengeklommen en je beseft het niet! zo heel weinig mensen hebben berouw... maar de meesten van jou, generatie, zeggen niet wat jullie zouden moeten zeggen: jullie hebben geen berouw over jullie slechtheid en zeggen niet: “wat heb ik met mijn leven gedaan, met mijn ziel en mijn hart?” het geringste teken van spijt over jullie zonden, en Ik zal vergeven en vergeten; zalig zijn zij die mediteren over Mijn woorden en Mijn oproep en met gezond verstand redeneren, zij zullen worden gered;

Ik zegen jullie, met heel Mijn Hart zegen Ik jullie; ic;


[1] Deze boodschap. 

[2] Met het beest.

[3] Ez. 18:26-28.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message