DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

De Nieuwe Hemelen En De Nieuwe Aarde Zullen Er Zijn Als Ik Mijn Troon In Jullie Zal Vestigen

3 april 1995 

Mijn Hart is jouw Woonplaats, vergeet dit nooit! Mijn kind, Ik die de Opperste Hogepriester ben, zeg je: bemin Mijn priesters en bid voor hen; luister nu en schrijf dit op:

Ik zal jouw generatie onderrichten, zodat ze, wanneer ze Mijn Boek[1] lezen, het zullen begrijpen; Altaar, sta Mij toe Mijn Kennis op je te leggen, deze Onuitputtelijke Schat van Mijn Heilig Hart, zodat mensen uit elk volk, ras, taal en natie naar voren komen en zichzelf bedienen; en wanneer ze het doen, zal Ik hen weer tot leven brengen en hun ogen opklaren; want Mijn Woord herstelt;

als iemand Mijn Woord bemint, laat hem naar voren komen, als iemand Mij bemint zal hij Mijn Woord onderhouden en Mijn Vader zal hem beminnen en Wij zullen tot hem komen en Ons verblijf bij hem nemen; heb Mijn Heilige Geest evenzeer nodig als jullie lucht nodig hebben om te ademen; vraag aan Mijn Heilige Geest die de Gever van Leven is om tot jullie te komen en nieuwe wonderen in jullie ziel te doen … vraag aan Mijn Heilige Geest om jullie de verborgen betekenis te onthullen van Mijn parabelen, Mijn spreuken en de profetieën van jullie tijd;

een stad[2] kan niet worden gebouwd zonder fundamenten,[3] want Mijn Heilige Geest zou er Zich niet in kunnen vestigen; kom en leer: de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde zullen er zijn als Ik Mijn Troon in jullie zal vestigen want Ik zal kosteloos water geven uit de bron van Leven aan ieder die dorst[4] heeft;

sta Mijn Heilige Geest dan toe jullie in Mijn Koninkrijk en in het Eeuwige Leven binnen te halen; laat het kwaad niet langer macht over jullie krijgen om jullie te doden; als het nodig was zou Ik op elk moment en zonder aarzelen opnieuw Mijn leven geven om jullie te redden; sta Mijn Heilige Geest toe jullie grond te bewerken en een aards Eden in jullie te maken, laat Mijn Heilige Geest een Nieuwe Aarde maken om jullie grond in jullie te laten gedijen zodat jullie eerste aarde, die het bezit van de duivel was, verdwijnt; dan zal opnieuw Mijn Heerlijkheid in jullie schijnen en zullen alle goddelijke zaden die door Mijn Heilige Geest in jullie zijn gezaaid, ontkiemen en groeien in Mijn goddelijk Licht; laat Mijn Heilige Geest tot jullie komen als een laaiend vuur en jullie zuiveren door alle dorre plan­ten[5] die in jullie zijn gebleven te verbranden en ze te vervan­gen door hemelse zaailingen en heerlijke wijnstokken;[6] dan vanaf die dag zal Ik, Ikzelf hun hoeder zijn …

laat jullie oude aarde die niets anders is dan verwoesting en ruïne nu tot Mij roepen en Ik zal medelijden hebben met jullie schande … jullie weinige overgebleven bomen zijn nu dor en gebroken, slechts geschikt om als brandhout te worden gebruikt, sta dus Mijn Heilige Geest toe jullie ziel in een ander Paradijs, een Nieuwe Aarde te veranderen, waar Wij[7] Onze Woning in jullie zouden vestigen; want zie, de winter is voorbij en de bloemen verschijnen op jullie grond; zien jullie? de wijnstok vormt zijn eerste bloemen die hun geur verspreiden; dit is Ons Paradijs, Onze Hemel;

Wij zullen in Onze Tuin komen om al zijn vruchten te verzamelen; Wij zullen in Onze Tuin komen en rusten temidden van jullie deugden die als fonteinen zullen zijn, bronnen van levend water, weelderige valleien van alle wierookdragende bomen, weiden en wijngaarden, bergen van mirre; want nederigheid behaagt Ons en liefde verrukt Ons; vrede eert Ons en vreugde verblijdt Ons, waarom, alle vruchten zijn de deugden die aangenaam zijn in Onze Ogen; sta dan Mijn Heilige Geest toe jullie  te tuchtigen en jullie te laten zien dat gezonde onderrichting Leven is; maak ruimte voor Mijn Heilige Geest om wortel te schieten middenin jullie ziel en Zichzelf daar te planten, daar waar eerst duizend doornstruiken en doornen waren; Mijn Heilige Geest zal de Boom des Levens in jullie zijn en Mijn Koninkrijk, dat jullie door Mijn genade zullen verkrijgen, zal jullie ertoe brengen onkreukbaarheid te verwerven en de goddelijkheid om het eeuwige leven te bezitten;

vergelijk jezelf, Vassula, nu, met je oude ik; zie je? zie je hoe Mijn Heilige Geest je oude aarde heeft veranderd in een Nieuwe Aarde? en hoe alleen Zijn zaden goede vruchten in overvloed kunnen voortbrengen? en dat jouw ziel zonder Zijn Tegenwoordigheid ongecultiveerd zou zijn gebleven, droog en een land van dorheid? 

Wat betreft de Nieuwe Hemelen, Heer? 

de Nieuwe Hemelen? ook die zullen in je zijn, als Mijn Heilige Geest je in heiligheid zal regeren; Mijn Heilige Geest, Metgezel van Mijn Troon, zal in je duisternis schijnen als een schitterende zon aan de hemel, omdat het Woord aan je zal worden gegeven om gedachten en gesprekken weer te geven zoals Ik zou willen dat je denkt en spreekt; alles wat gezegd wordt zal in overeenstemming zijn met Mijn Beeld en gedachte; alles wat je zult doen zal zijn tot Onze gelijkenis omdat de Geest van je Vader in je zal spreken; en je Nieuwe Heelal zal voortgaan met Mijn Heilige Geest om de rest van de sterren[8] te veroveren tot Mijn Glorie en degenen die Mijn Wet niet hadden nageleefd en volledig waren teruggeweken als een voor­bijgaande schaduw in de duisternis, die nooit de hoop en de heiligheid hebben gekend die Ik voor jullie tijden heb gereserveerd;

de Nieuwe Hemelen, Altaar, zullen zijn wanneer Mijn Heilige Geest over jullie allen zal zijn uitgestort vanuit de hoogte, vanuit de hoogste der hemelen; ja, Ik zal Mijn Geest in jullie zenden om van jullie ziel een hemel te maken, zodat Ik in deze Nieuwe Hemel drievoudig zal worden verheerlijkt; en zoals de paden, van hen die Mijn Heilige Geest hebben ontvangen, rechtgemaakt zullen worden, zo zullen hun duisternis en schemer ook worden verlicht en hersteld tot lichtende sterren die hun duisternis voor altijd en eeuwig verlichten; spoedig, zullen deze aarde en deze hemel verdwijnen omdat de stralende glorie van Mijn Troon in jullie allen zal schijnen;

Ik, Jezus, zeg jullie: Ik, de Hogepriester, roep jullie vanuit de hoogste der hemelen om je met Mij te komen verenigen door Mijn Troon van Genade te naderen; het is binnen jullie bereik; kom tot Mij en jullie zullen Mijn Koninkrijk in de Hemel erven;  

 


[1] De Heilige Bijbel.

[2] Symbolisch woord voor “onszelf”.

[3] Betekenis: overgave aan God, zodat God ons fundament wordt.

[4] Apok. 21:6.

[5] Dorre planten betekent: slechte gewoonten, zonden.

[6] Deze hemelse planten zijn: deugden.

[7] De Allerheiligste Drie-eenheid.

[8] Symbolisch voor “mensen”.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message