DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Maak Jezelf Vrij Om Mij Te Kunnen Dienen

24 mei 1987 

Ik ben met je; 

Wilt U dat ik U dien?[1] 

ja, dat wil Ik, dat wil Ik erg graag; Vassula, kom, Ik zal je laten zien hoe en waar je Mij kunt dienen; onthoud alles wat Ik je geleerd heb; 

(Lessen, mystieke lessen opdat mijn geestelijke vermogens allemaal waakzaam zijn, zodat ik door bewust te zijn Hem des te beter zal horen en voelen.) 

heb Mijn Vrede; luister naar Mijn Stem; 

Ik zou U kristalhelder willen horen … 

Vassula, je zult Mij goed genoeg horen om alles op te schrijven wat Mijn Hart bevat, alles wat Mijn Hart verlangt; beminde, maak jezelf vrij om Mij te kunnen dienen en klaar te staan voor Mij; weet je wat ‘vrij’ betekent, Vassula? Ik zal het je zeggen; heb vertrouwen; 

(Ik had het gevoel dat wat Hij mij leerde niet zou werken en dat ik Hem teleur zou stellen.) 

vrij betekent je ziel losmaken van wereldse zorgen; bevrijd je ziel en bemin Mij en Mijn Werken; dien Mij op deze wijze, maak jezelf los; 

Ik zal moeilijkheden krijgen, mijn Heer! 

lo;[2] 

Ja, mijn Heer, ik voorzie moeilijkheden. 

lo, lo, blijf dicht bij Mij; 

Ik ben bang U teleur te stellen en te falen in het beantwoorden aan Uw verlangens. 

wees niet bang, zuster; geliefde, bemin Mij; 

(Ik voelde Hem en beminde Hem.) 

liefde voor liefde; bemin Mij zoals nu; werk en dien Mij zoals nu; wees jezelf; Ik heb dienaren nodig die Mij kunnen dienen waar liefde het meest nodig is; werk dus hard, want waar je bent, ben je te midden van het kwaad, tussen ongelovigen, je verblijft in de walgelijke diepten van de zonde; je gaat je God dienen waar duisternis overheerst; je zult geen rust hebben; je zult Mij dienen waar al het goede is misvormd tot kwaad, ja; dien Mij te midden van ellende, te midden van slechtheid en de ongerechtigheden van de wereld; dien Mij te midden van Goddeloze mensen, te midden van hen die Mij bespotten, te midden van hen die Mijn Hart doorboren; dien Mij te midden van mensen die Mij geselen, die Mij verwerpen; dien Mij te midden van degenen die Mij opnieuw kruisigen en op Mij spuwen; O Vassula, hoe lijd Ik! kom en troost Mij; 

Mijn God, kom! kom te midden van hen die U beminnen, ga naar hen, tenminste voor enige tijd, ga, zij houden daar van U. Rust in hun hart; vergeet; kunt U niet tenminste voor een tijdje vergeten? 

(Jezus leek zo verdrietig!!) 

Vassula, vergeten? hoe zou Ik kunnen vergeten; hoe, als zij Mij herhaaldelijk opnieuw kruisigen?[3] vijf van Mijn Wonden zijn opengebleven voor al diegenen die erin willen binnendringen; 

(Jezus steunde op mij. Ik voelde mij bedroefd; Hij leek troosteloos, uitgeput.) 

Vassula, kom, je bent Mijn kleine bloem, Ik verlang tedere en zachte bloemblaadjes van je om Mijn doornen te vervangen; 

Jezus, laat hen die U beminnen U van Uw last bevrijden, laat degenen die U beminnen U rust geven en U vervangen bij Uw hernieuwde kruisiging. 

(Ik wist niet hoe ik zo’n droefheid moest troosten.) 

beminde, zij die Mij beminnen strijden en lijden met Mij; zij delen Mijn Kruis, zij geven Mij rust, maar zij zijn met weinigen; Ik heb meer zielen nodig om met Mij te verenigen en Mijn lijden te dragen; bloem, bemin Mij, wijs Mij nooit af, 

Jezus? 

Ik ben; 

Wilt U mij helpen U meer te beminnen? 

dat zal Ik, beminde; 

Ik ben sprakeloos. Wat kan ik zeggen; als men eens wist hoe pijnlijk het was Hem zo gekwetst te zien! Het was alsof Hij opnieuw stierf. Hoe kan men iemand troosten die aan zijn wonden sterft? En wat moet je dan zeggen? Dat het allemaal goed komt? Als je weet dat Hij dodelijk gewond is!


[1] Ik vroeg dit omdat God mij dit had gevraagd en ik Hem gisteren door mijn zwakheid en vrees ervan had weerhouden het op te schrijven.

[2] Dat betekent: Nee.

[3] Hij dicteerde zo snel dat ik Hem bijna niet kon volgen. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message