DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Offer Mij Je Hart

1 februari 1995 

(Kroatië – Zagreb.) 

schrijf: vrede zij met jullie; aldoor ben Ik bij jullie geweest en heb Ik Mijn Hand naar jullie uitgestrekt: Mijn volk, Mijn erfdeel, Mijn zaad, keer je tot Mij, sluit vrede met Mij; sluit vrede met Mij …[1] Ik heb jullie van alle eeuwigheid bemind; keer tot Mij terug en Ik zal tot jullie terugkeren; zaai een oogst van liefde om liefde te verkrijgen; zaai een oogst van vrede en jullie zullen Mijn Vrede erven; zaai, gezegenden van Mijn Ziel, een oogst van verzoening en jullie zullen Mijn Glorie verkrijgen...

ween niet om materiële dingen,[2] sla jullie ogen op naar de hemel en laat jullie hart naar Mijn Hemelse Wetten streven zodat hierdoor Mijn Koninkrijk van de Hemel in jullie hart komt en Mijn Wil geschiede in jullie hart zoals hij geschiedt in de harten van alle heiligen in de Hemel; - tot op deze dag roep Ik uit zoals Ik eens in Jeruzalem uitriep: "als jullie slechts de Boodschap van Vrede kenden die Ik jullie vandaag nog altijd aanbied, zouden jullie niet falen haar te grijpen!" - maar deze dingen zijn verborgen voor de geleerden en de wijzen en worden onthuld aan eenvoudige kinderen; het Koninkrijk der Hemelen is geopenbaard aan de eenvoudigen en de nederigen;

verbeter jullie hart en jullie zullen tenslotte je loon ontvangen en als jullie zeggen: "wat kunnen wij U nu aanbieden?" zeg Ik jullie: "offer Mij je hart, en Ik zal jullie gebrek aan geloof verhelpen, open je hart, en Ik zal het veranderen in een hemel voor Mij, je God, waarin Ik kan worden verheerlijkt;”

kom en eet van de vrucht die Ik jullie vandaag aanbied nu er nog tijd is; kom tot Mij; jullie Meester is inderdaad op de terugweg, daarom zeg Ik jullie: sluit vrede met Mij en wees één in Mijn Naam;

Ik zegen jullie allen in Mijn Naam en laat de Zucht van Mijn Liefde op jullie voorhoofd achter;  


[1] Deze woorden klonken als een smeekbede. Jezus klonk als een bedelaar.

[2] Jezus sprak met stemverheffing toen Hij dat zei, Hij zei het als een bevel, maar tegelijkertijd als een herin­nering dat niets van deze wereld belangrijk is, maar dat men moet zoeken naar hemelse dingen. 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message