DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Wederkomst Is Aanstaande

27 december 1994 

Mijn dochter, broos als je bent, kan men zeggen dat jij niet getuigt in Mijn Naam? mits je zwak en broos blijft, zal Ik doorgaan je te overschaduwen in Mijn Sterkte;

luister naar Mij en verheug je: Degene die je heeft gevoed en je mond heeft gevuld met Hemels Manna zegt tegen je: Mijn Wederkomst is aanstaande; Mijn Vassula, ja, verheug je en wees blij! Ik ben op de weg waarlangs Ik was weggegaan; Mijn Wederkomst is zelfs dichterbij dan hij was toen jij je bekeerde;[1]

door de kracht van de Heilige Geest heb Ik je opgewekt, Mijn kind, om in volmaakte eenheid met Mij te zijn en in Mijn Naam voor de menigten te getuigen, jezelf aan hen gevend tot het uiterste van je capaciteit; je trouw behaagt Mij; daarom zal Ik doorgaan Mijn Plan in jou te ontwikkelen, totdat het is voltooid … en de armen zullen iets horen dat nooit eerder is gezegd en ze zullen Mijn Heilig Gelaat op jou zien, en zij die Mij nooit hebben gekend, zullen tot Mij naderen en zij wier ogen versluierd waren, zullen heel Mijn Heerlijkheid zien … en al wie door Mijn Geest zal worden bewogen, die vandaag overal waait, zal erfgenaam zijn van Mijn Koninkrijk en de Vader zal hem verwelkomen samen met een menigte van engelen in de Hemel;

Ik zegen je nu;  ic;


[1] Dat was in 1985 (vandaag 9 jaar geleden). 

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message