DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Kroon Van Glorie Zal Mij Vanuit Het Oosten Worden Aangeboden
Verenig De Data Van Pasen

7 december 1994 

Jahweh, hoelang zal deze ballingschap nog duren?
Maar ik weet dat Jahweh teder is,
en zo teder als een vader zijn kind behandelt
zo behandelt Jahweh mij.
Bevrijd mij van de laster die ze over mij hebben verspreid
want U bent mijn Scheidsrechter. 

steun op Mij! Ik, Jahweh, zal je troosten …

Mijn zaailing, Ik heb je gevormd in Mijn Hoven om Mijn Echo te worden en Mijn machtige woordvoerster; een zwaard voor Mijn vijand;[1] wees niet bang; was Ik het niet, Jahweh, je Abba, die je heeft bevrijd? wees niet bang, je bent van Mij en Ik sta erom bekend dat Ik de Mijnen bescherm … mochten je onderdrukkers bijeenkomsten tegen je houden, Ik zal met je zijn; of mochten ze Mijn Boodschap vervalsen door jou te belasteren, Ik zal omwille van Mijn Naam in jouw omgeving meer en meer het Heilig Gelaat van Mijn Zoon op jouw[2] gelaat openbaren, zoals voorzegd;

je onderdrukkers zullen je niet overstemmen, Ik zal je altijd verheffen om Mijn Hart te verblijden! mochten ze allen samen bijeenkomen als een grote macht om jou te vernietigen, jij zult niet worden vernietigd, want je bent kostbaar in Mijn Ogen; de Geest van Wijsheid en inzicht was je beloofd om je hart en dat van anderen[3] op te wekken; heb je geen rekening gehouden met Mijn triomfen?

Ik, Jahweh, bemin je uit de diepten van Mijn wezen; laat je onderdrukkers naar voren komen en Mij jouw kennis van Mijn Kennis verklaren …

luister, dochter, terwille van jou zal Ik je broeder uit het Oosten ertoe brengen Mijn Naam te eren; vat nu moed; er zal een loot van hoop ontspruiten vanuit Mijn Huis in het Oosten; terwijl de mensen elkaar koeieneren, terwijl de menselijke hoogmoed zal toenemen tot het tot een uitbarsting komt, en terwijl jullie landen door een geest van rebellie geteisterd zullen blijven, Mijn Huis in het Westen verterend als gangreen, herinner je, wat Ik, God, je lang voordat dit gebeurde heb verteld: 

Mijn kroon van glorie zal Mij vanuit het Oosten
worden aangeboden
;  

het is omwille hiervan dat Ik je medewerking nodig heb, dochter, je opoffering voor Mijn Huis; je tegenslagen zullen talrijk zijn, Mijn kind, maar draag ze met waardigheid om Mijn Naam te eren en hierdoor zal Ik tenslotte triomferen; Ik zal Mijn nakomelingen uit het Oostelijk huis opwekken om de eenheid te bespoedigen, en tenslotte zullen alle volkeren samenkomen onder Eén Naam …

- in het begin[4] vroeg Mijn Zoon jou, dochter, welk van de twee huizen belangrijker was, jouw huis of Ons Huis; je antwoord eerde Mij, en Ik keerde Mij toen tot Mijn engelen en vertelde hun: "voor dit antwoord gegeven door een lijk,[5] zal Ik haar herstel verhaasten, en haar genezing zal velen genezen … Ik zal haar de Belangen van Mijn Huis toevertrouwen en zij zal Mijn vreugdethema worden, Mijn genoegen en Mijn lied, en Ik zal haar uitzenden om in Mijn Naam Mijn Boodschap­pen van Vrede en Liefde te verkondigen aan alle volkeren van de aarde, zowel aan de heiligen als aan de zondaars: 'luister naar de hemel, heb berouw en vergeef! als jullie tot God terugkeren, Zijn Naam loven en zonder ophouden bidden, zullen jullie vergeven worden!' dit zal haar thema zijn;"

ach ja! Mijn Vassula, Ik kende je voordat je geboren werd en Ik wist dat Ik je temidden van de Plaag[6] zou zenden; daarom hebben Ik en jij vanaf het begin een overeenkomst gesloten, om je voor te bereiden op je zending;[7] 

(Later werd ik door Jahweh geroepen om door te gaan met deze boodschap, en voeg dit stukje hieraan toe.) 

… want je bevindt je onder degenen die Ik zend voor deze grote strijd, die je hebt gezien in het visioen dat Ik je in het begin had gegeven; de veldslag van Mijn Grote Dag[8] tegen de drie verdorven geesten die Mijn Heilige Drieëenheid naäpen door zichzelf te formeren in een driehoek  [9] deze drie verdorven geesten aan elk van de drie hoeken verbeelden de draak, en het eerste en het tweede beest; de grote draak, het oorspronkelijke serpent bekend als de duivel of Satan, zal nog slechts voor zeer korte tijd doorgaan de wereld te misleiden; en de macht en de autoriteit die hij aan het beest geeft, tezamen met het tweede beest alias de valse profeet, zullen ten val worden gebracht en Ik zal triomferen;

daarom heb Ik je gevraagd te vasten[10] zodra je geboren was … Ik liet je ziel een eed zweren voor Mijn Altaar, om gedurende drie dagen en drie nachten in het donker te blijven;

welnu, vertel deze generatie hoe Ik hun wijsheid verafschuw, en ofschoon ze meer wilde dieren zijn geworden dan heiligen naar Mijn gelijkenis, brand Ik nog steeds van liefde voor hen; Ik ben jullie God en jij, generatie, ofschoon er zo op uit om Mijn Naam te besmeuren, je bent Mijn kroost; de dagen komen waarop de een tot de ander zal zeggen: "wat benijd ik deze doden, hoezeer verlang ik een van hen te zijn... waarom was ik onder hen die als een brandend stuk hout waren, ontrukt aan de vlammen?" vandaag spreek Ik in het hart van Mijn Heiligdom: "het woord dat Ik aankondig is niet tot je veroordeling, maar om je ziel te genezen en je te redden;"

en jij, dochter, die Ik heb uitgekozen, Ik zal je helpen, dit is een belofte van de Heilige; Ik zal een engel bij je plaatsen: als je rent zul je niet moe worden, als je loopt nooit vermoeid, want hij zal je dragen op zijn vleugels, en Ik, van Mijn kant, zal je kracht vernieuwen;

moed, dochter; Ik zegen je; 

 

Later:

Jezus Christus, wat kan ik voor U doen? 

bemin Mij … laat je hart Mijn geur zijn, de geur die Mijn Huis één zal maken, de geur die Mijn loot uit het Oosten ertoe kan brengen uit te roepen: "de Amen wil dat Zijn Belofte zal worden vervuld, de Verrezen Christus staat vlak voor onze deur met verdriet in Zijn Ogen … want wij hebben Zijn doodsangst, Zijn Kruis en Zijn Kruisiging verdubbeld;

“de Heilige staat aan mijn deur, Broeder,[11] zoals bij de Verschijning aan Zijn apostelen, zegt Hij mij: 'vrede zij met je; zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik jou,[12] ga nu je Broeder ontmoeten en verenig de data van Pasen, dan zal Ik je de gave van liefde geven en je zicht herstellen; Ik wil niet dat je omkomt in je eigen dwaas­heid; Mijn verdriet is inderdaad dubbel; dubbel is Mijn kreunen; ga nu en verlicht Mijn pijn, broeder, ga en verheerlijk Mij door de data van Pasen één te maken;'”

Vassula, tenslot­te zullen Onze Twee Harten triomferen;


[1] Satan en zijn soortgenoten.

[2] Een verschijnsel dat plaatsvindt telkens wanneer God het wil. Het gebeurt zelfs op videobanden.

[3] Dat is waar, veel, hell veel bekeringen. Wonderen. En ondanks de laster en hevige vervolgingen wordt de Boodschap goed verspreid in de wereld, en bekend. Vertaald in 29 talen door vrijwilligers.

[4] In 1986.

[5] Geestelijk dood.

[6] Apok. 6:8, 11:6, 13:12, 16:2, 16:11.

[7] Na mijn geboorte gingen mijn ogen gedurende drie dagen en drie nachten niet open.

[8] Apok. 16:14.

[9] Het teken van het Beest, waar we deze delta zien op gebouwen en in letters op gebouwen, alsook op andere plaatsen.

[10] Door mijn ogen gesloten te houden gedurende 3 dagen en 3 nachten. Mijn ogen gingen niet open.

[11] De Rooms-Katholieken.

[12] Joh. 20:21.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message