DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Het Eeuwigdurend Offer Zal Worden Vertrapt

 14 oktober 1994 

(De H. Michaël spreekt:) 

Vassula-van-Christus’-Passie, Ik, St. Michaël de Aartsengel, groet je en zegen je;

- herinner jij je hoe God je riep om een Waar Leven in Hem te leven? alleen al de herinnering aan je geestelijke verrijzenis ontroert Mij tot op de dag van vandaag tot tranen toe... je was eens in oorlog met God, omdat al je belangstelling uitging naar wat stoffelijk is, maar nu, ere zij God, de Rechtvaardige, de Allerhoogste; Hij heeft je omhuld met Zijn Heilige Geest en je met Zijn machtige Hand opgetild om een getuige te worden van Zijn Heilige Geest, omdat Zijn Geest Zijn woning in je heeft opgeslagen: en vanaf het begin[1] dat Zijn Geest Zijn woning in jou heeft gevonden, verheerlijkt Hij Zichzelf door te luisteren naar jouw roep: "Vader, Abba"; - het zal nu niet lang meer duren tot Hij zal neerdalen om de ongerechtigheid te vernietigen die zich heeft gevestigd in de harten van de mensen;

kijk hier, gedurende meer dan drie jaar lang zal het Eeuwigdurend Offer[2] worden vertrapt; vanwege deze ongelooflijke heiligschennis zal een derde van je mede-bewoners sterven door ongerechtigheid; de Heer heeft dit gezworen bij Zijn Heiligheid; bereid jezelf voor om God nu[3] te ontmoeten … ik heb je dit alles gezegd zonder vreugde, want vandaag wordt, door jouw generatie, grote eer bewezen aan de duivel; hij was vanaf het begin een moordenaar en een leugenaar, en nu wordt hij aanbeden als een vader, nu worden hèm de eerbewijzen gegeven; in jouw dagen buigen ze diep voor zijn werken en daardoor heeft jouw generatie straf over zichzelf afgeroepen; je landen worden geteisterd door legioenen onreine geesten die overal ronddolen;

Satan bekoort vandaag zelfs de uitverkorenen van God; daarom komen er beproevingen over deze generatie die zijn torens bouwt met onschuldig bloed,[4] en zijn vaderland fundeert op misdaad; alleen dit offer[5] behaagt Satan … stel je vertrouwen in de Allerhoogste, kind, en moedig de mensen aan om mijn voorspraak in te roepen; Ik, St. Michaël, de Aartsengel van God, zal het nooit moe worden de Waarheid te verdedigen; blijf overeind,[6] ook al kunnen de slagen van de Vijand op jou traumatisch zijn, Ik ben met je; verheug je in de gunst van de Allerhoogste;   

(De Heer spreekt:) 

wees in vrede; kom dicht bij Mij en voel Mijn Vrede; Ik zal je nooit verlaten; Ik zal je helpen, zodat Mijn Hart in jou triomfeert; sta Satan niet toe je te misleiden door te twijfelen; Ik zal Mijn Tekenen op jou vermeerderen om Mijn Naam te eren, Ik zal deze dingen doen;


[1] Het begin van mijn bekering.

[2] De werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Heilige Eucharistie.

[3] Toen St. Michael mijn droefheid zag, werd hem door God toegestaan een beetje langer bij mij te blijven, want ik overdacht bedroefd de inhoud van Zijn boodschap.

[4] De abortuswet die in veel landen is gelegaliseerd.

[5] De abortus behaagt Satan, omdat hij mensenoffers nodig heeft om macht te verwerven, en de abortus wordt dus dagelijks door zovelen uitgevoerd, die zich er niet eens van bewust zijn dat het een vrijwillige cultus voor de Duivel wordt. De Duivel dorst naar bloed en hij krijgt het nu van de onschuldigen.

[6] St. Michaël probeerde mij te zeggen dat ik hem moest nadoen, d.w.z. nooit het schrijven moe te worden of me ontmoedigd te voelen, ondanks de klappen die ik krijg.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message