DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Zal Aan Hen Mijn Heilig Aanschijn Onthullen
Ik Ben Gekomen Voor De Zieken, Voor De Armen

13 oktober 1994 

Hier ben ik, Heer,
zo bereidwillig als ik kan zijn, om U te dienen,
met eer en liefde. 

vrede zij met je, ziel; Mijn Vassula, Ik zal je altijd gelegenheden geven om Mijn Boodschappen te verkondigen, het maakt niet uit hoeveel jouw …[1] of zeg het liever op deze manier, onze vervolgers proberen jou te stoppen, ze zullen nooit hun doel bereiken … Ik ben Meester van de Hemelen en de Aarde …

gezegende van Mijn Ziel, sta Mij nu toe je hand weer te gebruiken; Ik zal tot de volkeren blijven spreken door jouw mond en om jou te bemoedigen zal Ik aan hen nu en dan Mijn Heilig Aanschijn onthullen; en ook voor jouw omgeving  zal Ik op jou je glorierijk lichaam onthullen; deze gaven worden aangeboden door Mijn Vader die jou bemint omdat je Mij bemint; Ik zal aan jouw omgeving de glans laten zien van jouw glorierijk lichaam,[2] namelijk dat lichaam van je dat onvergankelijk is … sta Mij toe je te heiligen;[3] om je de weg naar Mijn Koninkrijk te laten zien;

Ik zal doorgaan jullie zieken te genezen en Mijn Naam zal worden geprezen; luister naar Mij: om Mijn Naam te verheerlijken zal Ik dikwijls in jouw plaats verschijnen als een herinnering aan Mijn Wonderen en aan de realiteit van Mijn Tegenwoordigheid; Ik zal Mijzelf door jou bekend maken om aan iedereen te laten zien hoe Ik in jou ben en jij in Mij, opdat ze door jouw woorden mogen geloven dat Ik Ben; de Liefde waarmee de Vader Mij bemint is in jou, Mijn kind, daarom ben Ik in jou; daar je de gunst van Mijn Vader in de Hemel hebt verworven, heeft Hij je nu dit geschenk verleend, deze onuitputtelijke schat, die meer waard is dan alle schatten van de wereld samen;

Ik kom weer tot je opdat je het woord van God hoort; Ik ben God; verheerlijk Mijn Naam en verkondig aan deze wereld dat Ik heb gezegevierd: Mijn Wonderen; Ik wil dat Mijn wonderen bekend en verspreid worden; Hemel en aarde zouden Mijn Glorie moeten zien; twijfel niet langer maar geloof nu … - Ik zal een belangrijke deur[4] voor je openen;

Luister nu naar Mij en schrijf in Mijn Naam: Ik zeg je, redding zal er komen voor de verlatenen, en voor hen die Mij nooit hebben gezocht, de armen en de ellendigen, de verlatenen en de uitgehongerden[5], zij hebben water nodig, en er is geen water; hun tong is uitgedroogd van de dorst; daarom zal Ik hun met Mijn Eigen Hand water geven; heb je niet gemerkt hoe Ik de ellendigen verzamel? de stervenden?

Ik zal de zondaars roepen en al diegenen die door jullie priesters[6] dagelijks worden terechtgesteld met hun harde woorden; Ik zal hun droefheid veranderen in vreugde en als ze zullen vragen: "en wij nu? kunnen wij ook Uw Koninkrijk erven? kunnen wij werkelijk gered worden?" zal Ik hun antwoorden: "jullie smeken is door Mij gehoord, Ik zal ook jullie redden, door jullie grote ellende zal Ik jullie redden; Ik ben gekomen voor de zieken, voor de armen, heb je dit niet eerder gehoord, Mijn kind?" het zijn niet degenen die tot Mij roepen: "Heer, Heer" en Mijn Wil niet doen, die Ik zal horen; het zijn niet degenen die dagelijks over jullie grondslag praten, maar er zelf geen hebben, die Ik zal horen; helaas voor jullie die rijk zijn! jullie hebben nu je eerbewijzen, maar op de dag van jullie begrafenis zullen jullie van Mijn Koninkrijk worden afgehouden en jullie naam van het Boek des Levens …  en jij, dochter, laat je ziel niet ergens anders heen fladderen dan naar Mijn Hart;

wees niet bang Mijn Barmhartige Oproep te verkondigen, eer Mijn Geest! Ik zal in jou toenemen zolang jij bereid bent kleiner te worden, jezelf uit te wissen; Mijn Werken door jou zullen Mijn Naam verheerlijken, wij, ons? ic;


[1] De Heer aarzelde hier en zei toen wat volgt.

[2] Veel mensen in verschillende landen getuigden hiervan. Zij zagen mijn gezicht zeer stralend, als porselein, alsof er van binnenuit licht kwam, en als dat van een jong meis­je.

[3] Door louteringen en beproevingen.

[4] Hij vertelde mij niet welke deur. Maar later begreep ik het. Enkele dagen later slaagde Pater O'Carroll erin om ondanks alle obstakels een privé-ontmoeting te hebben met de Patriarch Bartholomeus van Constantinopel.

[5] Jezus spreekt in beeldspraak. Hij bedoelt de onbekeer­den, de verstrooide schapen en de geestelijk onwetenden.

[6] Sommigen die juist bekeerd zijn door “Het Ware Leven in God” in Griekenland, en voor het eerst in hun leven op­recht gaan biechten en verlangen naar de Kerk terug te keren, dorstend naar God, worden met harde woorden veroor­deeld door de biechtvader als hij het verband ontdekt met de boodschappen en hen soms bedreigt met excommunicatie.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message