DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Mijn Geest Zal Je Stappen Leiden

9 oktober 1994 

Heer, ik vertrouw op U. U bent mijn Raadgever.
Wat een geschenk! Wat een geschenk om een Koning te kunnen dienen!
Open mijn hart om gehoor te geven aan Uw kennis,
opdat ik Uw Onderrichtingen aan iedereen bekend maak. 

Vassula, vrede zij met je; heb Ik niet samen met jou meer dan honderd notitieboekjes[1] geschreven voor jullie allen, om jullie Mijn ware kennis te onderrichten? jij zult Mij in Mijn Huis dienen; Ik zal je niet in de steek laten; Ik zal je Mijn Voorspreker zenden en Hij zal je herinneren aan alles wat Ik je heb onderricht;[2] Ik zal tot het einde doorgaan je te gebruiken als Mijn spreekbuis; verheerlijk je Heilige; laat je mond zijn als een zwaard en de harten van de mensheid open steken … volgelingen heb Ik in deze tijd nodig en Ik heb er zo weinig;

de heiligschennissen nemen toe, dochter, en Mijn volk hecht steeds minder waarde aan Mijn Heilig Sacrament; bid tot de Vader dat Hij Zijn genaden mag uitstorten over deze generatie; ofschoon velen Mij de rug hebben toegekeerd, kan Mijn Stem ze naar Mij terugtrekken, ga dus door Mijn Echo te zijn ... Mijn lammeren moeten de roep van de Herder horen om terug te keren naar de kudde;

- Ik geef je Mijn gebod: houd Mijn oproepen niet achter, want Mijn Belangen gaan voor jouw belangen; sta Mij toe deze woestijn te bevloeien voordat Mijn Dag komt; sta Mij toe Mijn zonen en dochters te heiligen; Ik heb de hemelse reserves geopend om Mijn Hemels Manna overvloedig over je uit te storten; Ik heb gezworen niemand arm of hongerig te laten, want Mijn Zegeningen zijn rijkdommen, Mijn Liefde verzadigt en de Adem van Mijn Geest is geneeskrachtig;

laat Mijn poorten open door Mij gehoorzaamheid en trouw te betonen en velen die gevallen zijn zullen opstaan en met Mijn Geest meegaan terwijl ze Mijn Barmhartigheid verkondigen; kom en put uit Mijn Hart; hierbinnen[3] liggen al Mijn Rijkdommen; je zwakheid is onuitsprekelijk, maar wat een vreugde! want Ik ben Koning in je zwakheid; Mijn Geest zal nu je stappen leiden; leer hoe Ik werk;

- wees gezegend, jij die Mijn Woord draagt; ic;


[1] Dit is het 74ste notitieboekje, zonder 74 andere notitieboekjes mee te tellen die mijn privé-boodschappen zijn en nog ongeveer 5 met de boodschappen van mijn engel.

[2] Hij vertelde mij dit alles juist voor mijn bijeenkomst.

[3] Jezus zei dit wijzend naar Zijn Hart.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message