DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Getsemane

16 mei 1987 

(Gisteravond, toen ik terugkwam van een diner, ging ik de trap op en een sterke geur van wierook drong mijn neus weer binnen. Ik begreep het.) 

Vassula, als je wierook ruikt ben Ik het, Jezus Christus, Ik wil dat je Mijn Tegenwoordigheid voelt; Vassula, Ik  houd van je op het dwaze af en onmetelijk veel; helaas! deze Liefde waarvan Mijn Hart overstroomt, deze vurige Vlam van brandende Liefde, wordt zo weinig begrepen, zo weinigen komen eruit put­ten ... zo weinigen … 

Jezus, veel mensen weten niet hoe ze U moeten benaderen, daar ben ik zo zeker van. 

ze kunnen bij Mij komen en met Mij praten; Ik hoor ze; Ik kan urenlang genieten van elke conversatie; het geeft Mij zoveel vreugde als ze Mij onder hun vrienden zouden tellen; 

Gisteravond vertelde mij een man dat alle vrouwen  verlangen Magdalena’s te zijn. 

lo, niet alle; 

Zij die U beminnen vast wel; 

Ik zou dat graag willen; 

Jezus, ik denk dat we ons moeten haasten. 

waarheen? 

Naar beneden, om naar de oven te kijken.[1] 

kom dan, laten we gaan; 

Jezus, voordat U bij mij kwam hoorde ik slechts over U als over een mythe, ik heb nooit beseft dat U ECHT bestaat. In mijn ogen was U zo ver weg. Een verhaal uit een boek! 

Ik weet het, Vassula, Ik weet het, voor velen ben Ik nog altijd een mythe;

tref Mij in Getsemane de volgende keer als we elkaar ontmoeten; Ik wil je Mijn smarten onthullen, Mijn lijden en angsten van die nacht; kom, sta Mij toe in je te rusten, dochter; 

(Volgende dag:) 

kom, tref Mij waar Ik je gezegd heb;

O Getsemane! wat heb je anders te openbaren dan vrees, angst, verraad en verlatenheid! Getsemane je hebt mensen de moed ontnomen, je hebt in je stille lucht Mijn doodsstrijd voor alle eeuwigheid vastgehouden;

Getsemane, wat heb je te verklaren dat onverklaard was?

je hebt in de stilte getuigd van Heiligheid, van het verraad van je God, je hebt van Mij getuigd;

het uur was gekomen, de Schriften moesten worden vervuld;

dochter, Ik weet dat veel zielen in Mij geloven alsof Ik maar een mythe ben; ze geloven dat Ik alleen in het verleden heb bestaan; voor velen ben Ik slechts een voorbijgaande schaduw die nu door tijd en evolutie achterhaald is; zeer weinigen beseffen dat Ik op aarde heb bestaan in het vlees en nu onder jullie ben;

Ik Ben Alles dat was en zal zijn; Ik ken hun vrees, Ik ken hun angsten, Ik ken hun zwakheden, heb Ik niet in Getsemane getuigd van al die zwakheden?

dochter, toen Liefde in Getsemane bad, werden duizend duivels geschokt, sloegen angstige demonen op de vlucht; het uur was gekomen: Liefde verheerlijkte  Liefde;

O Getsemane, getuige van de Verradene, getuige van de Verlatene, sta op, en getuig;

dochter, Judas heeft Mij verraden, maar hoeveel meer verraden Mij nog   zoals Judas; Ik wist onmid­dellijk dat  zijn kus zich zou verspreiden onder velen en onder komende generaties; deze zelfde kus zal aan Mij worden gegeven telkens en telkens weer, waardoor Mijn smart wordt vernieuwd en Mijn Hart verscheurd;

Vassula, kom laat Mij getroost worden, laat Mij in jouw hart rusten; 

(Volgende dag:) 

Vassula, wil je schrijven? 

Ja, Jezus, als dat Uw wens is. 

bemin Mij, dochter, in Mijn kwellingen van Getsemane; Ik werd bedrogen door een van de Mijnen, een van Mijn beminden; en vandaag ontvang Ik nog steeds vernederingen die Mij  herinneren aan de doodsangsten uit het verleden; Mijn Hart zwol en werd vervuld van bitterheid; 

(Ik had problemen en het ontbrak mij plotseling aan vertrouwen om door te gaan.) 

Jezus? 

Ik ben;

kleintje, schrijf; het doodszweet brak Mij uit als dikke druppels bloed; 

(Plotseling dacht ik aan die keer waarop ik bijna door de boze geest was verleid … en ik voelde mij beschaamd.) 

zwakheid trekt Mij aan, want Ik kan je Mijn Kracht geven, kom breng Mij je liefde, steun op Mij, 

(Ik zocht steun bij Jezus.) 

Ja! 

(Jezus was blij.) 

hier, eet van Mij, vul je hart uit Mijn Hart; bemin Mij, denk aan Mij, wees van Mij, helemaal van Mij; aanbid Mij en Mij alleen; Ik roep je om Mij te ontvangen, ja, in de kleine witte Hostie … kom en drink Mij; word rein! Ik bemin je en Ik zal ervoor zorgen dat je Mij ontvangt, verloochen Mij nooit! verlang naar Mij en naar Mij alleen;

Ik zal bij het Tabernakel op je wachten; je zult Mij zien zoals Ik je heb geleerd, met de ogen van je ziel; 

Jezus, het is mijn fout U in de rede te zijn gevallen. Wilt U verder gaan? 

Ja; luister naar Mij, de aarde heeft deze druppels opgezogen maar vandaag heeft de grond, droger dan ooit, bevloeiing nodig, ze verlangt naar vrede en dorst naar liefde; 

(Plotseling hield Jezus op.) 

doe Mij geen verdriet, maar wil je weer met Mij bidden? bemin Mij Vassula; kom, 

“O Vader,
vervul wat vervuld moet worden;
mogen Uw woorden de harten
van Uw kinderen
doordringen, zegenen en zuiveren;
Vader, doe wat Uw Hart verlangt,
en moge Uw Wil geschieden,
amen;” 

wil je doorgaan voor Mij te werken? 

Ik wil doorgaan voor God te werken als het  Zijn Wil is.

het is Mijn Wil; 

Dan zal ik doorgaan met werken, maar vergeet mijn onbekwaamheid niet!

steun helemaal op Mij, je Jezus; Ik weet hoe hulpeloos je bent; Ik wilde niet meer dan een kind dat helemaal van Mij afhankelijk zou zijn; 

Jezus? 

Ik ben; 

Is Uw boodschap over Getsemane beëindigd? 

nee; Ik zal doorgaan; Mijn kinderen moeten tot leven worden gewekt en getoond dat Ik onder hen verblijf; met Mijn Boodschap, die Ik heb gezegend, zullen ze Mij zien en voelen; velen zullen terugkeren bij Mij, Ik, die naar Mijn beminden verlang; 

Jezus, hoe kan ik iets doen? 

Vassula; zal een vader zijn kind niet helpen de straat over te steken als het zijn hulp nodig heeft? zo zal Ik je  helpen  tot het einde; 

Ik weet niet of ik er goed aan doe Uw Boodschap te verspreiden, doe ik er verkeerd aan? 

nee, je geeft Mijn Brood zoals Ik het aan jou gegeven heb; Mijn Brood moet gratis worden gegeven!

 

17 mei 1987 

(Ik heb het gebed tot Sint Michaël gelezen.) 

lees het volgende; 

(Ik las het Memorare van Sint Bernardus (Heilige Maria), omdat ik mij ergens zorgen over maakte: toen mijn vrienden de boodschappen hadden gelezen en weer gingen nadenken over God, sommigen van hen zich tot God bekeerden en anderen gelukkig en vol hoop waren, spraken enkelen van hen in hun vreugde erover met een bevriende priester en kregen daar helaas de waarschuwing om niet te geloven dat het van God komt. Ik besefte dat ik in feite hetzelfde had ervaren van de vier priesters hier die de geschriften kenden; twee van hen bemoedigden mij en twee andere ontmoedigden mij. Ik zou echter graag hebben gewild dat de priesters die mij en anderen hebben ontmoedigd, hun beslissing hadden genomen nadat zij de geschriften van A tot Z hadden gelezen, en als ze er dan nog zo over zouden denken mij verteld zouden hebben waarom en het hebben verklaard. Hoe kan men een mening geven zonder op de hoogte te zijn en er niet meer dan één keer met mij over te praten!) 

vul je hart met de Vlam van God; Ik bemin je; 

Beminde Moeder, ik ben bang dat de boodschap van God met voeten zal worden getreden door mensen die haar zelfs niet volgen of lezen! 

vrees niet, kind, 

Ik ben bedroefd! 

Ik weet het, wil je, Vassula, de Werken van Jezus erkennen? 

Ja, dat wil ik …

Vassula, ik heb voor je gebeden, agapi mou,[2] wees geduldig; steun op Jezus; 

(Ik bad tot Jezus.)

steun op Mij, 

Ik ben bang dat Uw boodschap wordt afgewezen door hen die haar zelfs niet hebben gelezen.

vrees niet, bemin Mij; je ziel te zuiveren verheerlijkt Mij, kom, laten we gaan, denk eraan, ons, wij … wees niet bedroefd; 

(Jezus leidde mij gisteren naar de zondagsmis. Ik kan de Mis niet zo precies volgen als de anderen omdat mij de liederen en de procedure nooit geleerd zijn. Ik kom altijd een stap achter de anderen aan, maar ik weet dat Jezus daar is en tot mij spreekt. Het brood gaf mij troost.)


[1] Ik was de oven vergeten die aanstond.

[2] Noot van de uitgever: ‘Agapi mou’ =  mijn beminde  in het Grieks.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message