DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Jij Bent Mijn Echo
Ik Heb Mijn Boodschappen Onder De Hoede Gesteld Van Mijn Engelen

4 juli 1994 

Mijn Vassula, in jouw dagen zal je getuigenis worden bekrachtigd door Mijn Geest; Ik zal voor Mijn Boodschap zorgen, zodat Mijn Woorden een thuis zullen vinden in ieder van jullie; Ik zeg je plechtig: getuig in Mijn Naam en vrees niet, Ik ben met je; Ik zal leerlingen doen opstaan, ze vormen en ze dan uitzenden om te getuigen van Mijn Boodschap;

Mijn Boodschap redt; daarom zal Satan, wetend hoeveel zielen hem zullen ontsnappen, zijn strijd om verdwaalde zielen voortzetten en hen gebruiken om jouw leven en de manier waarop jij leeft verkeerd voor te stellen, door hun liegende pen! maar ze zullen worden betrapt, kind! hoe meer ze jou vervolgen des te meer zal Ik jou en Mijn mensen bemoedigen door Mijzelf aan hen te tonen in jouw plaats:

jij bent Mijn Echo, de Echo van de meest Beminde van de Vader; dit is, zoals Ik je heb gezegd, Mijn Vassula, een geschenk van de Allerhoogste om je te bemoedigen, en tegelijkertijd een zegel van Mijn Boodschap;

de Vader en Ik zullen voor je zorgen, Mijn kind, en Ik zeg tegen deze generatie wat Ik eens tegen Mijn leerlingen heb gezegd: gelukkig de ogen die zien wat zij zien,[1] want velen verlangen te zien wat zij zien en hebben het niet gezien … denk dus na over het privilege van jullie die Mij hebben gezien, en verheug je! en jij, dochter, sta Mij toe je helemaal uit te wissen om Mijn Naam te verheerlijken;

Ik heb Mijn Boodschappen onder de hoede gesteld van Mijn engelen om ze wijd en zijd te verspreiden, want Ik ben van plan de wereld te regeren in heiligheid en zuiverheid; volhard in je zending, en Ik zeg je, Mijn Hart verheugt zich als Ik zie hoe jij het met vreugde doet! laat je niet beïnvloeden door hen die je bekritiseren, steun op Mij; - ach! wat zal Ik Mij verheugen als Ik het begin zie van een overeenkomst geschreven op basis van Mijn Boodschap! gezegend is hij die Mij zal dienen en Mijn Woorden van vandaag waardeert; Ik zal hem bijstaan; zeg[2] (…) dat Ik rekening houd met alles wat hij doet;

“Mijn zoon, neem geen grote hoeveelheid andere verplichtingen[3] op je; ze zullen alleen toenemen en je zult lijden door gebrek aan tijd! haast je zo snel als je kunt, maar toch zul je nooit  vooruitkomen; als je Mij vraagt: ‘Heer, wat hebt U nodig?’ zal Ik je zeggen: Mijn Boodschap redt, en de tijd is kort; wat je begonnen bent heb Ik gezegend; geef aan deze generatie Mijn Brood van begrip te eten en het water van wijsheid te drinken; Mijn Boodschap voedt en lest hun dorst; deze generatie sterft snel bij gebrek aan voedsel; de vrucht van jouw werken[4] zal velen redden;

‘“haast je en nuttig nu Mijn Boodschappen; put daaruit de rijkdommen van Mijn Heilig Hart en breng dan deze rijkdommen aan het licht; Ik heb jou gezondheid gegeven om de gezondheid van Mijn Kerk te herstellen; put uit Mijn Bood­schappen alle licht dat nodig is om de harten van Mijn priesterzielen te onderrichten en de harten van de leken; Ik heb je daarin een schat van eenheid gegeven, bevorder de eenheid in het licht van Mijn Boodschap; citeer Mijn Woorden die parallellen weergeven; horden volkeren zullen worden verlicht door de schoonheid van dit werk;

‘“je hebt er goed aan gedaan over Mijn Paus te schrijven, maar de Pottenbakker heeft uit dezelfde klei ook Mijn Patriarch Bartholomeus gevormd; schrijf met evenveel trots over je broeder[5] als je hebt geschreven over Mijn Paus! voltooi dit werk op dezelfde wijze; Ik zeg je, gebruik Mijn Boodschappen, want daarin zul je genoeg kennis verwerven om Mijn verlangens te begrijpen; laat het vanaf nu je enige verlangen zijn om een rijke oogst voort te brengen door Het Ware Leven in God! Ik zegen je en verzeker je dat Mijn Moeder en Ik met je verenigd zijn’”; ic;


[1] Zij die hebben gezien hoe Hij Zich manifesteert tijdens de bijeenkomsten.

[2] Uit discretie stond de Heer mij toe de naam weg te laten.

[3] Verplichtingen die hem afleiden van Het Ware Leven in God. (Ja.)

[4] Boeken over Het Ware Leven in God. (Ja!)

[5] Patriarch Bartholomeus.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message