DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Bekoring

15 mei 1987 

kom, geef je over; Ik houd ervan te horen hoe jij je over geeft want daardoor verblijd je Mijn Hart, kleintje! vraag Mij je te gebruiken … 

Vader, als ik van enig nut voor U ben, gebruik mij dan! 

Ik bemin je;  kom, wil je schrijven? 

Ik zal schrijven als U dat wilt. 

schrijf dan;

maak bekend dat Ik, Jahweh, je wilde verlichten; je enige toevlucht ben Ik; Mijn Hart is een afgrond van Vergeving en Barmhartigheid; kleintje, zoals Ik jou heb verlicht, zo zal Ik diegenen verlichten die naar Mij komen;

- Vassula kom,[1] wees dichter bij Mij, wil je Mij ontvangen … 

(Zwijgen van mijn kant) 

doe Mij geen verdriet; 

(Stilte) 

wees bij Mij, zuiver jezelf; bemin Mij; 

(Stilte) 

doe Mij geen verdriet, beminde … 

(Stilte) 

wil je Mij ontvangen?… vervul Mij met vreugde en wees  bij Mij; bemin Mij, Ik bemin je; kom vaker bij Mij; ontvang Mij vaker; Ik heb je lief; wil je met Mij bidden?[2] verwond Mij niet, 

(ik stemde in) 

Beminde Vader, zuiver mij door het Bloed van Uw Zoon,
Vader, zuiver mij door het Lichaam van Uw Zoon,
Beminde Vader houd de boze geest verwijderd die mij nu bekoort,
amen; 

(Jezus schreef het op terwijl ik het uitsprak.

Plotseling besefte ik het; het was alsof ik na het gebed van Jezus ontwaakte. Ik besefte wat er gebeurde vanaf het begin van de boodschap van vandaag. Jezus riep mij op om de Heilige Communie te ontvangen, maar ik deed alsof ik het niet begreep. Ik wilde zelfs nee zeggen. Ik deed Hem pijn, en toch had ik geen zin om te antwoorden, ik liet het Hem duidelijk zeggen. Jezus snelde mij te hulp, ik voelde dat ik op het punt stond te vallen. Direct na Zijn gebed (Hij bad samen met mij) besefte ik dat er een boze geest aan mij trok. Ik had een vreemd gevoel toen ik de boze geest zijn greep op mij voelde verliezen bij de woorden: "Beminde Vader, houd de boze geest verwijderd die mij nu bekoort".

Jezus had zoveel druk op mijn hand uitgeoefend dat die zwaar aanvoelde, en tegelijkertijd voelde ik Zijn geweldige, buitengewoon machtige kracht mij ondersteunen als die van een zeer machtige reus. Het was alsof ik na het gebed ontwaakte.) 

kom dichter bij Mij; heilig jezelf; Ik bemin je en Ik zal je ondersteunen als je valt; Ik wil je niet verloren zien gaan; een bloem moet begoten en bemest worden om haar schoonheid te bewaren; Ik ben je Toegewijde Bewaarder;

Ik bemin je; 

Ik bemin U ook. 

(Jezus had gezien hoe de boze geest aan mij rukte. Ik besefte het niet. Terwijl de boze geest aan mij trok, voelde ik mij als versuft. Jezus kwam mij snel te hulp. Pas toen de greep van de boze geest verslapte, besefte ik dat ik op het punt had gestaan te vallen! Ik kan niet geloven wat er gebeurde!)


[1] Jezus sprak nu tot mij.

[2] Hier had ik de neiging te zeggen: ‘O nee, niet weer!’

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message