DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ontwapen De Vijand, Versla De Tweedrachtzaaier
Ik Heb Je Grootgebracht Om Mij Te Verheerlijken

11 juni 1994 

(South Hadley, Massachusetts.) 

Mijn Heer? 

Ik Ben; heb Mijn Vrede;

luister naar Mijn Stem: dochter, Ik zal Mijn Geest in je uitstorten en je zult vanavond je mond openen en Mijn Woorden zullen er als manna uitstromen en een menigte voeden; Ik zal hun mond vullen met Mijn geestelijk voedsel en eenmaal gevuld zullen ze Mij prijzen en Mij verheerlijken; vertel hun dat Degene die op een glorierijke troon zit, oproept tot vrede, verzoening en liefde;

willen jullie Mijn Naam prijzen? sta nu dan op en verzoen je met je broeders en je zusters; jullie zullen nooit zo dicht bij Mijn Hart zijn als op dit moment van verzoening … ontwapen de vijand, versla de tweedrachtzaaier voor de rest van jullie dagen … kom, wat Ik van jullie vraag is liefde en Ik zal niet langer afkeurend tegenover jullie staan;

gezegende,[1] elke minuut die je Mij geeft behaagt Mij, dus zal Ik, Jezus, je beschermen zodat je niet in vervoering raakt; …[2] ontken nu niet dat je liever zou rusten dan Mijn dictaat[3] te  op te nemen … 

Het is waar; ik ben erg moe. 

slechts één woord: Vassula, Ik verlang je voor altijd in Mijn Hart te bewaren, bemin Mij dus … 

Bent U nu ontdaan, Heer?[4] 

nee; Ik weet hoe belast je bent en Ik ken de grenzen van je kracht; alles wat Ik van je vraag is liefde; heb Mij in je gedachten, in je hart en voor ogen, zodat je samen met Mij dit werk volbrengt met een zegevierende bekroning; maak Mij blij en steun op Mij; Ik heb je grootgebracht om Mij te verheerlijken; Ik heb je grootgebracht, opdat Ik op zekere dag kan zeggen:

"kijk! dit is degene die Ik heb uitgekozen om Mij te verheerlijken met haar liefde; dit is degene die Ik heb gehuwd, Mijn bruid en Mijn beminde, en op wie Ik Mijn gelaatstrekken heb gelegd om van Liefde te getuigen; dit is degene die Mijn Heilige Geest heeft begiftigd met Wijsheid, haar zalvend met Mijn Kenteken,[5] ach! wat ben Ik blij haar te hebben grootgebracht, want nu kan Ik uitroepen dat niemand van haar generatie Mij zoveel heeft bemind als zij; Mijn wens is vervuld, Mijn onderrichtingen waren niet tevergeefs; Ik heb gedaan wat Ik gedaan heb, om Mijn Naam te eren";

Mijn kind, Ik Ben is altijd met je; je bent nooit alleen en Mijn Hart springt op van vreugde telkens wanneer je Mijn Naam uitspreekt om Mij te verheerlijken: maak bekend dat de Heilige het bevel voert over alles en dat Ik een afgrond van Barmhartigheid ben;

Ik bemin je; wees in vrede; ic;


[1] Jezus wendde Zich tot mij om tot mij te spreken.

[2] Plotseling hield Jezus op en vroeg mij zeer ernstig het volgende:

[3] Ik was zo moe en Hij wist het.

[4] Hoewel Hij niet ontzet leek.

[5] Dat is als Hij in het publiek verschijnt in mijn plaa­ts.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message