DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben De Enige Rechter

3 juni 1994 

Mijn Heer? 

Ik Ben; kleintje, Ik geef je Mijn Vrede;

dochter, veel mensen komen bij je en vragen: "is alles goed? wat heeft Jezus ons in deze dagen te zeggen?" dochter uit Egypte, dit is wat je tot die mensen zou moeten zeggen:

"Jezus zegt je, generatie, dat je nog steeds niet van je ziekte bent genezen, je bent zeker nog niet genezen van je geloofs­afval,[1] en er is meer dan een balk in je oog;

generatie, tot vandaag wordt Liefde afgewezen, en toch wacht Ik, in Mijn Barmhartigheid, geduldig op de hulde die jullie Mij, jullie God, verschuldigd zijn; Ik wacht geduldig op jullie allen om te komen tot de volle maat van jullie zonden, voordat Mijn Gerechtigheid op jullie neerkomt; laat Mij het op deze manier zeggen: keer tot Mij terug en heb van harte berouw, verander deze woestijn die jullie geworden zijn in een tuin, in een Eden, bemin! bemin elkaar!

leef het Evangelie en onderwerp elkaar niet aan een kruisverhoor, kijk eerst naar je eigen balk in jullie oog, bid zonder ophouden, leef heilig; sta jullie ogen niet toe te rusten; verzoen je met jullie broeders,[2] en jullie zullen ontsnappen aan de dood; vervolg niet alles wat heilig is; biecht oprecht en met heel je wezen;[3] misleid jezelf niet;[4]

de Schepper zegt jullie: veracht alles wat onheilig is, kijk naar de hemel en wees getuigen van de Allerhoogste; wijd jezelf meer aan het gebed en smeek jullie Schepper om je Licht en Leidsman te zijn;

keer tot Mij terug, opdat Ik de zonden die jullie dag en nacht begaan, kan schoonwassen; jullie ziekte is niet ongeneeslijk; ofschoon jullie schuld en jullie vele zonden als een bittere plaag zijn voor jullie ziel, kan Ik jullie schuld genezen, kan Ik jullie vergeven en jullie hele lichaam herstellen … ieder die zijn leven bemint, ver­liest het; ieder die zijn leven in deze wereld verliest, zal het behouden voor het eeuwige leven;

velen van jullie lezen Mijn Boodschappen, maar slagen er niet in het Hart van de Boodschap te begrijpen omdat jullie niet goed in Mij geworteld zijn; jullie volgen de letter van deze Boodschappen maar slagen er niet in tot de kern van de Boodschap door te dringen! Ik zeg jullie plechtig dat vrijheid te vinden is in een wedergeboorte door de Geest, alleen dan, als de Geest jullie de ogen opent, zullen jullie de Grootheid van Mijn Naam kennen en de diepten van Mijn Verheven Heerlijkheid;

natuurlijk weten jullie dat je oogst wat je zaait; als je zaait in een akker van tweedracht, zul je een oogst binnenhalen van twisten en naijver; als je zaait in een akker van beschuldigingen, zul je een oogst binnenhalen van zelfveroordeling; als je zaait in een akker van laster, zul je daarvan je eigen ondergang oogsten; zaai de zaden van liefde in je akker en je zult wederliefde oogsten; zaai in een akker van vergeving en je zult een oogst van barmhartigheid binnenhalen; benoem julliezelf niet tot rechters, Ik ben de Enige Rechter …

“zoals eerder zeg Ik jullie: Ik kom niet om de wereld te veroordelen, daar Ik hier ben om de wereld te redden; Ik ben nu hier om de wereld te waarschuwen, dus jij die zo snel bent in het veroordelen en jezelf hebt gekroond tot rechter, Ik zeg je: je hebt je Rechter al!"

zeg hen die je vragen of alles goed is, dochter, dat ze waakzaam moeten blijven, altijd moeten bidden om de kracht om alles te overleven wat gaat gebeuren; dat is voldoende; dochter, blijf trouw bij Mij en wees voortdurend in gebed; Mijn kind, Ik, Jezus, zal je helpen op deze grote reis die je voor Mijn zaak[5] zult ondernemen;

Ik, Jezus, zegen jou en Pater Michaël; Liefde is jullie nabij; ic;


[1] De algemene Geloofsafval over de hele wereld.

[2] Term die betekent met iedereen.

[3] Bedoeld is ook je lichaam te versterven, door te vas­ten.

[4] Het betekent dat het niet voldoende is om te biechten terwille van de biecht, men moet de zonden werkelijk voelen en tijdens de biecht oprecht zijn.

[5] Verschillende ontmoetingen in de V.S. en Canada, en TV-programma's.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message