DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Pas Op Voor De Bedrieger

30 mei 1994 

Jahweh, mijn Goede Vader,
mijn ziel smacht ernaar in Uw Huis te wonen,
O luister naar mijn smeken!
U die mij hebt vrijgemaakt om mij ruimte te geven
om Uw Heilige Naam uit te dragen naar vele volkeren
en U met lof te verheerlijken,
vertel mij, mijn Goede Vader,
vertel mij, wanneer zal ik schuilen in de schaduw van Uw Vleugels? 

Heb medelijden met mij, de zondares,
want ik ben een onveranderlijke stakker,
maar door Uw reddende macht,
dat weet ik en geloof ik, kunt U mij verheffen.
Ik beloof dat ik Uw Naam, steeds hoopvol,
meer en meer zal eren,
en dat mijn lippen over Uw wonderen zullen spreken. 

O Vader,
zoals de hemelen en de aarde U toejuichen,
kom, voor mijzelf,
in Uw Liefdevolle Goedheid, kom,
in Uw grote Tederheid, kom;
kom en maak ons één, Jahweh;
Jahweh, waarom wacht U zo lang?
Kom nu en genees onze gebroken harten. 

dochter, Ik bemin je; Ik zal jullie allen één maken; zie je? en Ik zal jullie samenbrengen van heinde en ver en van elke weg, en op de gunstigste tijd zal Ik roepen; kom dicht bij Mij, Mijn kind,[1] en luister: vanaf het begin heb Ik je gadegeslagen; Ik heb gesproken, maar de hartstochten van de wereld worden steeds sterker en de schuld van deze generatie zal op hen neerkomen als Ik kom en de volkeren zal zuiveren; dan zullen ze hun hoofd opheffen en zoeken naar Mijn Geest die hen tot de volle kennis van de waarheid zal leiden;

daarom, dochter, moet je bemiddelen tussen het Oosten en het Westen om elkaar te ontmoeten en hun harten tot één hart te verenigen; dit zou gedaan moeten worden voordat de Vijand Mijn Wet onderdrukt en Mijn Heiligdom bevrucht met menselijke leerstellingen en voorschriften;

maar er is gezegd dat, zoals er onder jullie valse profeten waren in de vroegere geschiedenis, ook jullie je valse leraren zullen hebben, die op slinkse wijze hun eigen vernietigende inzichten zullen propageren en de goddelijkheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen verloochenen; deze valse leraren rationaliseren het Goede Nieuws dat aan jullie in al zijn rijkdom is gegeven;

Ik verzeker jullie plechtig: pas op voor de Bedrieger; de Bedrieger zal een andere leer brengen en zal Mijn Woord en de Traditie vervormen die aan jullie waren doorgegeven; daarom zeg Ik jullie, volg de bedrieger niet na; vanwege alles wat Ik aan jullie heb geschreven, generatie, door de hand, het hart en de ziel van Mijn instrument te gebruiken, wees niet bang voor deze verleiders; zij zijn geen goden en Ik ben in elk trouw hart; Ik zal een stortvloed van vuur ontketenen over deze aarde om haar misdaden te verbranden, maar Ik zal Mijn volk redden;


[1] Hier klonk Jahweh's stem heel erg als die van een tedere vader.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message