DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik Ben De Allerhoogste - Ik Verafschuw Heidendom

9 mei 1987 

Terwijl ik naar een documentaire over het ‘Wonder van Fatima’ keek, dacht ik eraan hoe ondanks dat wonder veel mensen sceptisch zijn, het allerlei benamingen geven, zoals massa­hypnose enz. In oude tijden zou een dergelijk soort wonder geloofd zijn en in de Heilige Schrift zijn opgeschreven, maar tegenwoordig moeten er jaren voorbijgaan voordat er iets aanvaard wordt. Ik ben bang dat Uw boodschap niet zal worden aanvaard als komend van U omdat er geen fysiek bewijs of voorspelling in staat. Elke hoge autoriteit zal, ALS de boodschap zo ver komt, zelfs geen aandacht aan Uw oproep besteden, en ik weet dat Uw Beker van Gerechtigheid nu vol is! De wereld beledigt U zeer. Ze zullen niet luisteren. 

is er een hogere autoriteit dan je God? 

Nee, mijn God, geen, maar als ze niet luisteren? Sommigen van hen kunnen denken dat het propaganda is voor de Kerk, ik bedoel degenen die een hoge positie hebben maar anti-kerk zijn. Ze zouden kunnen denken dat dit alles verzinsels zijn! Bedacht door de Kerk! 

Vassula, Ik ben de Allerhoogste en alle gezag zal van Mij komen; 

En als ze niet geloven? 

Ik zal niet opschrijven wat er zal gebeuren als ze niet willen luisteren door hun halsstarrigheid; ben je bang voor Mij, kleintje? 

(God moet een angst door mij heen hebben voelen gaan. Op hetzelfde moment waarop Hij het woord ‘gebeuren’ schreef, voelde ik een pijnscheut van droefheid in het Hart van God.) 

Ik ben bang voor Uw toorn! 

Ik zal jullie zonden verdragen en vergeven, maar Ik zal jullie haat tegen Mij niet verdragen; Ik ben jullie Schepper en jullie adem komt van Mij; Ik houd heel Mijn Schepping in Mijn Hand.

Ik verafschuw heidendom;[1]

Vassula laat Mij je leiden; kom, Mijn kind, rust in Mij; 

(Later:) 

jouw zucht, bruid, is voor Mij als een miljoen liefdeswoorden; ja, Ik praat over je zucht van vanochtend; 

(Het is waar, vanochtend dacht ik juist met liefde aan Jezus. Ik wilde Hem zoveel zeggen maar kon zelfs niet de juiste woorden vinden. Ik zuchtte alleen; maar Hij scheen veel van mijn zucht te begrijpen.) 

Vassula, bemin Mij blindelings en laat Mij je gebruiken zoals Ik wil; wees volstrekt niets, zodat Ik door jouw nietigheid alles kan zijn en zo Mijn Werken kan voltooien; jou te scheppen was voor Mij een vreugde; 

Mijn God, ik ben bang U teleur te stellen door U ontrouw te worden. Ik weet niet eens of ik, om te beginnen, wel trouw ben geweest, dus wat zal ik zeggen over trouw blijven als ik niet weet of ik wel trouw ben geweest? 

van alle eeuwigheid wist Ik dat je zwak en beklagenswaardig was, maar Ik bemin je; Ik heb Mijn maatregelen genomen zodat je Mij trouw zult blijven; dacht je dat Ik dit alles niet geweten heb? Ik wist alles, en dat is precies de reden waarom Ik jou heb gekozen; Ik heb je verteld dat je onuitsprekelijke zwakheid en ellende Mij aantrekken; kom, deze begeleiding zal Mijn eer herstellen, Ik verheug Mij bij de gedachte hoe zij jouw ongerechtighe­den zal genezen;

Vassula, kroon Mij met tedere woorden! 

Mijn woorden, Heer, welke mogelijke waarde hebben die in vergelijking met zo'n Majestueuze Aanwezigheid?

elk teder en liefdevol woord, zelfs wanneer dat van jou komt, wordt goddelijk in Mijn Aanwezigheid; het wordt groots in Mijn oren;

word nooit moe te schrijven, Mijn kleine instrument; alles wat je doet komt van Mij, Ik houd je vast met Mijn Kracht en Ik roep je wanneer Ik dat wens; Ik bemin je, bemin ook jij je Heer; 

(Ik voelde weer dat Zijn Grootte mij volledig tenietdeed. Het was als het duiken in de diepste oceaan. Een wonderlijk gevoel van bezeten te willen zijn door God en daar blij om te zijn!)


[1] Atheïsme.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message