DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Buiten Mijn Heiligdom Is Hun Tafel Leeg

6 oktober 1993 

Vassula, Mijn kind, Ik, Jahweh, geef je Mijn Vrede, houd je ogen gevestigd op Mij en je zult leven; kijk, ben je bereid je geloften van dienstbaarheid en trouw aan Mij te vernieuwen? 

Ik ben bereid te volbrengen wat ik moet volbrengen,
Jahweh, mijn God.
Ik ben bereid te dienen en trouw te zijn
aan mijn God Jahweh en Redder.
Moge Uw Rijk komen
en Uw Wil geschieden. 

ben je nog steeds bereid naar hen te gaan tot wie Ik je zend en Mijn Echo te zijn? 

Ja, ik ben bereid, zolang ik U, mijn God, niet uit het oog verlies. 

Ik ben altijd met je … samen, Ik en jij, zullen we wandelen, jouw hand stevig in Mijn Hand; ben je nog steeds bereid nieuwe wijngaarden te planten en de verwaarloosde te verfraaien? 

Ik ben bereid Abba,
zolang het planten wordt gedaan
door Uw Hand
gelegd op mijn hand om haar te leiden.
Ik ben bereid Uw wijngaarden te verfraaien
zolang de warme Stralen van Uw Goddelijk Licht
erop schijnen. 

Ik ben vóór je om je te leiden, volg in Mijn Voetspoor; Ik zal Mijn Heilig Gelaat onthullen en Ik zal over jullie allen schijnen; ben je bereid Mijn wijngaarden te bevloeien? 

Ja, mijn Heer, zolang het water van
Uw Eigen Bronnen komt. 

het water zal opstijgen[1] uit Mijn Eigen Bronnen, vanaf Mijn Troon en van het Lam, en Mijn wijngaarden zullen vrucht dragen en hun bladeren zullen nooit verdorren;[2]  Ik zal over Mijn nieuwe wijngaarden waken, en Mijn Ogen laten ze nooit los; ze zullen genadevolle loten doen ontspruiten en hun takken zullen vrucht dragen in overvloed om elke uitgehongerde mond te vullen; Ik zal zorgen voor alle levende schepselen;

heb Ik niet gezegd,[3] dochter, dat Mijn Woord zich van een beekje zal verbreden tot een rivier, en dat de rivier zal beginnen te stromen en zal zwellen en een oceaan zal worden, een oceaan van Liefde? zie je hoe eerdere voorzeggingen bewaarheid worden? heb Ik niet gezegd dat Wijsheid je Opvoeder zal zijn, die je onderwijst, en dat Mijn Onderrichtingen over je zullen komen als een profetie? heb Ik niet gezegd[4] dat Ik, God, je zal vormen en je naar Mijn Bijeenkomsten zal leiden om te getuigen voor Mij, de Allerhoogste? heb Ik niet gezegd, Vassula, Mijn dochter, dat Mijn Woord[5] de aarde zal bedekken als een nevel? heb Ik niet gezegd, Mijn kind, dat Ik je zal meenemen over de golven van de zee en over de gehele aarde en over elk volk en natie om Mijn Liefdeshymne[6] te verkondigen en Mij te verheerlijken? juich dan! kom en prijs Mij, kind; zie je hoe al Mijn eerdere voorzeggingen[7] zijn uitgekomen?

je Vader is je Gezagvoerder; Ik ben de Gezagvoerder van de Hemelen en de aarde; Ik ben de Gezagvoerder van de gehele schepping, ontzagwekkend groot, niets en niemand overtreft Mij; Ik ben Mijzelf genoeg; nakomelinge? …jij de Mijne, niemand kan Mijn Glorie evenaren; geloof je dat Ik koningen en koninkrijken omver kan werpen als ze een obstakel worden voor Mijn Liefdeshymne?[8] Ik heb je al deze dingen beloofd lang voordat ze plaatsvinden, en vandaag zeg Ik je: Ik, God, zal je Mijn Kracht geven en een geheugen om al de Onderrichtingen te onthouden die je van Wijsheid hebt gehoord;

hoewel er gewelddadige beschuldigingen als hagelstenen op je zullen neerkomen, wees niet bang, Ik zal je des te meer aan Mijn Hart drukken en je beschermen; Satan heeft zich voorgenomen oorlog tegen je te voeren, en jij bent zijn voornaamste doel geworden, en hij is vastbesloten je te laten stoppen met profeteren; wees niet bang voor zijn dreigementen, Ik zal je helpen, Ik zal je helpen, dus vat moed! je zult ongehinderd doorgaan, en de aanvallen die hij op je richt door gebruikmaking van mensen zullen je alleen maar versterken;

Ik zal onverwachte wonderen verrichten in Mijn Bijeenkomsten om Mijn kinderen eraan te herinneren dat Ik Ben; de Vader die zij verloochend hebben heeft hen nooit verloochend; Ik zal hen eraan herinneren dat Mijn Tegenwoordigheid redt en dat Mijn Heilige Geest, die zij vergeten zijn, hun rust geeft; Ik zal Mijn kinderen eraan herinneren dat Mijn Barmhartigheid niet onbewogen voorbijgaat, want Ik ben Vader voor hen; Ik zal hun hart laten zingen voor Mij, en zij zullen beseffen dat buiten Mijn Heiligdom hun tafel leeg is; ze zullen begrijpen dat ze buiten Mijn Heiligdom zullen verstikken onder verdriet en lasten; buiten Mijn Armen zullen ze Ondergang en Dood tegenover zich zien;

jouw generatie is bevoorrecht Mijn Stem te horen; Ik heb Mijn Mond geopend om te spreken en de onwetenden te onderrichten; Ik ben besloten jullie Mijn Vrede te geven en jullie te redden; Ik ben besloten jullie te laten weten dat Ik Vader ben en jullie -Mijn zaad;

vandaag zijn de takken van de vijgenboom zacht en zijn bladeren lopen uit; herkennen jullie nog steeds De Tijden niet? hoe komt het dat zo velen van jullie de Schriften niet kunnen lezen en begrijpen? hoe komt het dat de meesten van jullie het besef hebben verloren? heb Ik niet gezegd: blijf waakzaam? Mijn kinderen, vandaag wordt jullie Mijn Koninkrijk aangeboden, ga er niet aan voorbij zonder er aandacht aan te schenken; laat Mijn Koninkrijk ook aan jullie niet voorbijgaan;

zie Mijn Liefde niet over het hoofd; kom, Ik ben altijd met jullie;


[1] Dit betekent: mensen (water) zullen geestelijk verrijzen door de Heilige Geest, (Gods Bron.)

[2] De Wijngaard stelt Gods volk voor - De Bron vertegen­woordigt de Heilige Geest. - De nooit verdorrende bladeren vertegenwoordigen: goddelijkheid en eeuwig leven.

[3] In 1987 (20 maart 1987; 20 mei 1987; 5 november 1987).

[4] In 1986.

[5] De Boodschappen.

[6] De Boodschappen.

[7] De meeste voorzeggingen werden gedaan in 1986.

[8] De Boodschappen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message