DHTML Menu By Milonic JavaScript

Nederlands » De Boodschappen »

Ik De Allerhoogste, Heb Je Opgeheven Om Een Voorbeeld Van Eenheid Te Zijn

30 september 1993 

Heer, Heilige en Getrouwe,
Uw wijze Onderrichtingen hebben mij Licht gegeven.
U bent het Licht van de wereld.

Zoon van de Allerhoogste,
U hebt mij onderwezen zoals U Uw Uitverkorenen hebt
zonder enige verdienste.
Gezegend zij Uw Naam! 

Allerheiligste,
wees de Regeerder van mijn leven
zodat ik de volmaaktheid mag bereiken
die U behaagt. 

Regeer mij, heers over mij
en vestig Uw Koninkrijk in mij
zodat mijn ziel de volmaakte verblijfplaats wordt
van Uw Godheid en Uw Heiligheid
Amen; 

ach! de kroon van het leven zal aan de getrouwen worden gegeven; blijf in Mij en je zult de volmaaktheid en het leven bereiken! maak jezelf nu nog kleiner en vermijd het naar rechts of links te kijken;

Ik zal je gezelschap houden tot het einde van je wedloop … Vassula, Ik heb de geest van velen doen herleven terwijl jouw geest op zoek was naar de Mijne;[1] Ik heb genezen en wonderen verricht door jouw beproe­ving; Ik heb er behagen in geschept jouw boetedoeningen op deze wijze aan de Vader aan te bieden, en met jouw boete won Ik de goddelozen;

ach … Mijn dierbare vriendin, Ik heb je edelmoedigheid nodig om de onzuiveren te zuiveren ten koste van alles wat je hebt; Mijn kind, je hebt zielen verworven door Mij je favoriete uren[2] te geven; Vassula, het is niet alleen door woorden dat de Eenheid onder de broeders zal komen, maar door de werking van de Heilige Geest; Ik heb je geleid om uit te zien naar de eenheid en de eenheid die Ik verlang te leven; Ik heb je ervoor behoed in bekoring te vallen, omdat Ik wil dat jij het levende voorbeeld bent van wat Eenheid zal zijn; ieder die naar jou zal kijken zal Eenheid zien overeenkomstig het plan van Mijn Hart;

laat je niet ontmoedigen door hen die Mijn Plan in jou niet opmerken; wat Ik je als een gave gegeven heb is meer dan de prijs van parels, meer dan de prijs van alle schatten van de wereld samen! ach, Mijn Vassula, Ik, God, zal je niet de eenheid berispen die jij leeft, maar Ik zal de man die jou aanvalt in je zending terechtwijzen; zijn aanvallen op jou zijn als een steen die recht op de Appel van Mijn Ogen wordt geworpen... Ik, de Aller­hoogste, heb je doen opstaan om een voorbeeld van eenheid te zijn; jullie[3] zijn de eerste vruchten van de Eenheid; Ik zeg je: verspreid Mijn Boodschappen zo ver en wijd als mogelijk; onthoud: Eenheid zal komen door nederigheid en liefde; en laat nu je hart koesteren wat Ik te zeggen heb: om Eenheid te verwerven heb Ik boetedoeningen nodig … 

Van mij, Heer? 

van jou en ieder die edelmoedig is, ben Ik niet je eerste Liefde? 

Ja, dat bent U, Jezus. 

Ik ben Degene die je naar je redding zou meenemen wees dus niet bang voor Mij; Ik zal je voldoende kracht geven om de beproevingen te verdragen die op je afkomen om de Vrede aan te tasten die Ik je gegeven heb; Mijn Vrede zal op je blijven, Mijn engel, en zoals de zon opkomt boven de zee, zo zal af en toe Mijn Heilig Gelaat worden geopenbaard door jou en op jou;[4] terwijl jij Mijn Belangen behartigt; Ik zal Mijzelf ook op deze wijze manifesteren, opdat de eilanden, de bergen en elke vlakte mogen geloven dat jij door de Allerhoogste gezonden bent en dat Ik Ben de Auteur is van "Waar Leven in God", dat jij Mijn woordvoerster bent en dat daarom wat jij zegt is wat Ik gezegd heb;

wie jou afwijst wijst Mijn Woorden af; de duivel heeft je beschuldigers al in het hoofd gezet je te belasteren, maar laat alles in Mijn Handen; dien Mij trouw en vergeef je aanklagers, zodat de Vader en Ik Ons Werk in jou kunnen voltooien; leef heilig en doe je werk in vrede;

Ik, Jezus, bemin je en zegen je vanuit de Hemel;


[1] Zijn gedeeltelijk zwijgen tegenover mij en Zijn Tegen­woor­digheid die mij soms voor meerdere dagen ontbrak waren een marteling voor mijn ziel.

[2] De uren van meditatie en dictee in Zijn Tegenwoordig­heid; de uren van Zijn Gezelschap.

[3] Ik en al degenen die de eenheid in praktijk brengen zoals ik het doe.

[4] Dikwijls doen Jezus en Maria mij verdwijnen en in plaats daarvan verschijnt dan Hun Beeld aan de mensen.

 

Chronologische Volgorde
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Chronologische Volgorde
 

Alfabetisch Overzicht
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen in Alfabetische Volgorde
 

Overzicht Notitieboeken
Een Compleet Overzicht van de Boodschappen Ingedeeld naar Notitieboek
 

Recente Boodschappen
Een klein aantal boodschappen dat beschikbaar is gesteld na de 'Odes van de Heilige Drie-eenheid', de laatste gepubliceerde boodschappen in 2003.
 

Mijn Engel Daniel
Bij Aanvang van de Boodschappen. Vassula onderhoudt zich met haar Beschermengel Daniel.
 

App Mobiele Telefoon
Download de onlangs vernieuwde iPhone-/ iPad-app en luister naar de Boodschappen terwijl je onderweg bent.
 

Download de Boodschappen - in het Nederlands
Boodschappen in PDF formaat beschikbaar om te downloaden
 

De Handgeschreven Boodschappen
De Originele Handgeschreven Boodschappen Online (in het Engels)
 

Het Online Boek (in het Engels)
De Boodschappen zijn nu beschikbaar om te lezen als een Online Boek
 

Zoek in Boodschappen
Zoek tekst in de Boodschappen
 

Willekeurige Boodschap
Willekeurig geselecteerde Boodschap
 

 Snel Zoeken

© Vassula Rydén 1986 Alle Rechten Voorbehouden
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message